M.D., Prof.
Şehnaz KARADENİZ

M.D., Prof.
Şehnaz KARADENİZ

İstanbul Florence Nightingale Hospital
Special Interest
 • General Ophthalmology
 • Glaucoma
 • Neuro-Ophthalmology
 • Retina
  • 2015-                                                  
   Demiroglu Bilim University, Faculty of Medicine 
   Ophthalmology Dept., Teaching Faculty , Professor  

   2013-                                                  
   İstanbul Florence Nightingale Hospital (Istanbul-Turkey),
   Ophthalmology Dept., Professor  

   2012-2014                                          
   Istanbul Bilim University, Medical Faculty (Istanbul-Turkey),
   Ophthalmology Dept., Faculty Member, Associate Professor  

   2006-2010                                          
   Istanbul Bilim University, Medical Faculty (Istanbul-Turkey),
   Ophthalmology Dept., Associate Professor  

   2005-2013                                          
   Şişli Florence Nightingale Hospital (Istanbul-Turkey),
   Ophthalmology Dept., Associate Professor  

   2000-2005                                          
   Istanbul University, Inst. of Exp. Medicine (Istanbul-Turkey),
   Diabetes and Metabolism Res. and Appl. Unit, Associate Professor  

   1996-2005                                          
   Istanbul University, Inst. of Exp. Medicine (Istanbul-Turkey),
   Immunology Dept., Graduate and Doctoral Programs, Teaching Faculty

   1994-2000                                          
   Istanbul University, Inst. of Exp. Medicine (Istanbul-Turkey),
   Diabetes and Metabolism Res. and Appl. Unit, Ophthalmologist  

   1994-2005                                          
   Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine (Istanbul-Turkey),
   Neonatalogy Dept., Turkey, Consultant Ophthalmologist  

   1992-2004                                         
   Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine (Istanbul-Turkey),
   Diabetes Unit, Consultant Ophthalmologist  

   1991-1994                                          
   Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine (Istanbul-Turkey),
   Ophthalmology Dept., Ophthalmologist  

   1987-1991                                          
   Istanbul University, İstanbul Faculty of Medicine (Istanbul-Turkey),
   Ophthalmology Dept., Resident  

   1980-1986                                          
   Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine,
   Istanbul-Turkey Medical Education

  • 1996                                                   

   • BlackSeaDiab Medal, Iasi, Romanya

   1999  
                                                    
   • XIIth Congress of the European Society of Ophthalmology, Stockholm, Sweden               
    Santen Poster Prize for Pediatric Ophthalmology, Strabismus and Miscellaneous
   • Santen Poster Prize for Pediatric Ophthalmology, Strabismus and Miscellaneous           
    Karadeniz S. “Screening of retinopathy of prematurity. Should we adjust the upper limits again?”
   2002                                                   
   • Ulusal Diyabet Kongresi, İstanbul                                                            
    Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Uluslararası Bilimsel Yayın (Bildiri) Destek Ödülü
   • Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Uluslararası Bilimsel Yayın (Bildiri) Destek Ödülü  
    Karadeniz S, Yilmaz MT. “Age at diabetes onset: Is it one of the determinants for diabetic retinopathy in type 2 diabetes.” Diabetologia 2001; 44(Suppl 1): A286
   • Karadeniz S, Yilmaz MT. “Age at diabetes onset: Is it one of the determinants for diabetic retinopathy in type 2 diabetes.” Diabetologia 2001; 44(Suppl 1): A286
   2006                                                   
   • Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya                                                            
    Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Uluslararası Bilimsel Yayın (Bildiri) Destek Ödülü
   • Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Uluslararası Bilimsel Yayın (Bildiri) Destek Ödülü  
    Karadeniz S, Yılmaz MT. “Hypertension: A risk factor for nonproliferative diabetic retinopathy and sight-threatening diabetic maculopathy” EASD Hypertension in Diabetes Study Group Meeting Abstract Book, 2005
   • Karadeniz S, Yılmaz MT. “Hypertension: A risk factor for nonproliferative diabetic retinopathy and sight-threatening diabetic maculopathy” EASD Hypertension in Diabetes Study Group Meeting Abstract Book, 2005
   2007

   • Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya                                                            
    Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Uluslararası Bilimsel Yayın (Bildiri) Destek İkincilik Ödülü
   • Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Uluslararası Bilimsel Yayın (Bildiri) Destek İkincilik Ödülü
   • Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Uluslararası Bilimsel Yayın (Bildiri) Destek İkincilik Ödülü Karadeniz S, Yılmaz MT. “Duration of diabetes at onset of diabetic retinopathy in type 1 and in type 2 diabetic patients” Diabetic Medicine, 2006, 23(Suppl. 4): P2050, 713-714  • Karadeniz Ş, Gücükoğlu A: Katarakt cerrahisinde anestezi. Cilt 1.Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Okutan S (Eds), Konya. 1988; s.243-247

   Abit F, Karadeniz Ş, Özgün C, Urgancıoğlu M: Behçet hastalığında papilla lezyonları. Cilt 1.Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Okutan S (Eds), Konya. 1988; s.130-132

   Karadeniz Ş, Sezen F, Güngel H: CAM uygulanan hastalarımızda kontrast duyarlılık testi sonuçlarımız. Cilt I. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A (Eds). Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana. 1989; s.341-343

   Öngör E, Karadeniz Ş, Başar D: Ülkemiz ve Avrupa ülkelerinde sürücü ehliyetleri ve öncamlar. Cilt III. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni. Köker ÖF, Ersöz TR, Kaya A (Eds). Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana. 1989; s.956-959

   Karadeniz Ş, Sezen F, Alacalı N, Manav G: Ambliopide FM-100 Hue testi ile araştırılan renk görme sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XII. Kış Sempozyumu Kitabı (1989). Doğan ÖK, Pekel H (Eds), Konya. 1990; s.67-69

   Manav G, Sezen F, Karadeniz Ş, Rabizade B: Bilateral hipermetropik ambliopi. Türk Oftalmoloji Derneği XII. Kış Sempozyumu Kitabı (1989). Doğan ÖK, Pekel H (Eds), Konya. 1990; s.74-77

   Öztürk Z, Peksayar G, Karadeniz Ş, Aldemir O: Uvea melanomlarında preenukleasyon radyoterapi. Cilt III. Türk Oftalmoloji Derneği XXIV. Ulusal Kongresi Bülteni. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, Turaçlı E, Şerifoğlu A, Zilelioğlu O, Sanaç AŞ (Eds). Yıldırım Basımevi, Ankara. 1990; s.159-162

   Urgancıoğlu M, Manav G, Sansoy N, Karadeniz Ş: Komplet Behçet hastalığında kombine tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990; 20(3): 167-170 

   Sezen F, Karadeniz Ş, Gezer A: Ambliopide CAM tedavisinin uzun süreli sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1993; 23(3): 220-224
   Karadeniz Ş, Kır N, İzgi B, Öncül A, Türker G, Umman S, Erzengin F, Büyüköztürk K, Ertem G: Düşük tansiyonlu glokomda karotis arterin Doppler ultrasonografi ile incelenmesi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1994; 24(6): 545-547

   Gücükoğlu A, Karadeniz Ş, Elçioğlu M: İmplantasyon cerrahisinde lokal anestezi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi Kitabı (1989). Büyükdevrim AS (Ed), Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1994; s.287-292

   Kır N, Akarçay K, İzgi B, Karadeniz Ş, Türker G, Öngör E: Diffüz diabetik maküla ödeminde grid laser fotokoagülasyonun görme fonksiyonlarına etkisi. Cilt 2.Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Aydın RÇ (Eds), Antalya 1994; s.396-398
   Karadeniz Ş, Kır N, Akarçay K, Sansoy N, Urgancıoğlu M: Kliniğimizde önerilen penetran keratoplasti endikasyonları ve dağılımı. Cilt 3. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Aydın RÇ (Eds), Antalya 1994; s.888-890

   Samancı N, Ovalı F, Dağoğlu T, Karaçorlu M, Karadeniz Ş: Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde retinopatinin sıklığı ve tedavisi: üç yıllık tarama sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1996; 39(4): 613-621

   Karadeniz Ş, Karaçorlu M: Prematür retinopatisi için tarama kriterleri ne olmalıdır? Türk Oftalmoloji Gazetesi 1996; 26(5): 275-279

   Karadeniz S, Kır N, Yılmaz MT, Öngör E, Dinççag N, Başar D, Akarçay K, Satman İ, Devrim AS: Alteration of visual function in impaired glucose tolerance. European Journal of Ophthalmology 1996; 6(1): 59-62

   Karadeniz Ş, Ovalı T, Öngör E: Diyabetik retinopati takibinde kullanılan yöntemler. 2. Baskı. In: Diyabetolojiye Giriş Laboratuar ve Klinik Tanı Kriterlerinin Standardizasyonu. Eds: Büyükdevrim AS, Yılmaz MT, Satman İ, Dinççağ N, Karşıdağ K, Altuntaş Y. Fatih Ofset Matbaası, İstanbul. s.117-25, 1996 

   Karadeniz Ş: Diyabetik retinopati: patogenez ve klinik evreler. Aktüel Tıp Dergisi 1997; 1(9): 618-623
   Karadeniz Ş: Diyabetik retinopati ve tedavisi. Galenus 1997; 1: 47-50

   Karadeniz Ş, Turan N, Yılmaz MT: The role of genetic density in development of diabetic retinopathy. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1997; 2:70-72

   Karadeniz Ş: Diyabette göz değişiklikleri (Diyabetik retinopati ve katarakt). Galenus 1999; 3(27): 38-45

   Andel M, Bolli BG, Boulton AJM, Bozikov V, Car N, Christov V, Corcos A, Del Prato S, Drzewoski J, Fövenyi J, Hancu N, Hanefeld M, Harman-Boehm I, Heine RJ, İlkova H, İmamoğlu S, Ionescu-Tirgoviste C, Jermendy G, Karadeniz Ş, King H, Koev D, Norkus A, Perusicova P, Ravnik-Oblak M, Raz I, Serban V, Sieradzki J, Skrha J, Sulcaite R, Taton J, Temelkova-Kurktschiev T, Tkac I, Vozar J, Vrhovac B, Vrtovec M, Yılmaz T: Recommendations for the management of patients with type 2 diabetes mellitus in the Central, Eastern and Southern European Region. Consensus Statement. Update, International Journal for Postgraduate Training in Medicine 2000; 8: 3-26

   Akalın S, Aslan M, Başkal N, Çorakçı A, Dinççağ N, Erbaş T, Hatun Ş, İlkova H, İmamoğlu Ş, Karadeniz Ş, Korugan Ü, Özer E, Tuncel E, Yeşil S, Yılmaz C, Yılmaz MT: Diabetes Mellitus 2000. Yılmaz C, Yılmaz MT, İmamoğlu Ş (Eds). Gri Tasarım, İstanbul, 2000  

   Satman I, Yilmaz MT, Gursoy N, Karsidag K, Dinccag N, Ovali T, Karadeniz S, Uysal V, Bugra Z, Otken A, Devrim S: Evaluation of insulin resistant diabetes mellitus in Alstrom syndrome.: a long-term prospective follow-up of three siblings. Diabetes Res Clin Pract 2002; 56(3): 189-196

   Karadeniz Ş: Diyabetik retinopati ve tedavisi. In: Diabetes Mellitus’un Modern Tedavisi. Yılmaz MT, Bahçeci M, Büyükbeşe A (Eds). Özlem Grafik Matbaacılık, İstanbul. 2004; s.123-128

   Karadeniz S, Yılmaz MT: Duration of diabetes and prevalence of diabetic retinopathy: Istanbul Diabetic Retinopathy Study-IDRS results 1. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews 2007; 1: 43-48

   Karadeniz Ş: Diabetik retinopati. İç Hastalıkları Kitabı 1.Cilt. Ed: Büyüköztürk K. Ed. Yard: Atamer T, Dilmener M, Erzengin F, Kaysı A, Ökten A. Nobel Tıp Kitabevi 2007;  s.561-64

   Karadeniz Ş: Diyabet ve göz. Sorularla Diyabet. Ed: Yılmaz MT. Mart Matbaacılık Sanatları 2008;  s.46-49
   Karadeniz Ş: Diyabetik retinopatide medikal tedavi. TOD Ankara Şubesi 28. Ulusal Oftalmoloji Kursu Kitabı. 2008; s.109-116

   Paulweber B, Valensi P, Lindström J, Lalic NM, Greaves CJ, McKee M, Kissimova-Skarbek K, Liatis S, Cosson E, Szendroedi J, Sheppard KE, Charlesworth K, Felton AM, Hall M, Rissanen A, Tuomilehto J, Schwarz PE, Roden M, Paulweber M, Stadlmayr A, Kedenko L, Katsilambros N, Makrilakis K, Kamenov Z, Evans P, Gilis-Januszewska A, Lalic K, Jotic A, Djordevic P, Dimitrijevic-Sreckovic V, Hühmer U, Kulzer B, Puhl S, Lee-Barkey YH, AlKerwi A, Abraham C, Hardeman W, Acosta T, Adler M, AlKerwi A, Barengo N, Barengo R, Boavida JM, Charlesworth K, Christov V, Claussen B, Cos X, Cosson E, Deceukelier S, Dimitrijevic-Sreckovic V, Djordjevic P, Evans P, Felton AM, Fischer M, Gabriel-Sanchez R, Gilis-Januszewska A, Goldfracht M, Gomez JL, Greaves CJ, Hall M, Handke U, Hauner H, Herbst J, Hermanns N, Herrebrugh L, Huber C, Hühmer U, Huttunen J, Jotic A, Kamenov Z, Karadeniz S, Katsilambros N, Khalangot M, Kissimova-Skarbek K, Köhler D, Kopp V, Kronsbein P, Kulzer B, Kyne-Grzebalski D, Lalic K, Lalic N, Landgraf R, Lee-Barkey YH, Liatis S, Lindström J, Makrilakis K, McIntosh C, McKee M, Mesquita AC, Misina D, Muylle F, Neumann A, Paiva AC, Pajunen P, Paulweber B, Peltonen M, Perrenoud L, Pfeiffer A, Pölönen A, Puhl S, Raposo F, Reinehr T, Rissanen A, Robinson C, Roden M, Rothe U, Saaristo T, Scholl J, Schwarz PE, Sheppard KE, Spiers S, Stemper T, Stratmann B, Szendroedi J, Szybinski Z, Tankova T, Telle-Hjellset V, Terry G, Tolks D, Toti F, Tuomilehto J, Undeutsch A, Valadas C, Valensi P, Velickiene D, Vermunt P, Weiss R, Wens J, Yilmaz T: A European evidence-based guideline for the prevention of type 2 diabetes. Horm Metab Res 2010; 42 (Suppl 1): S3-S36

   Lindström J, Neumann A, Sheppard KE, Gilis-Januszewska A, Greaves CJ, Handke U, Pajunen P, Puhl S, Pölönen A, Rissanen A, Roden M, Stemper T, Telle-Hjellset V, Tuomilehto J, Velickiene D, Schwarz PE, Acosta T, Adler M, AlKerwi A, Barengo N, Barengo R, Boavida JM, Charlesworth K, Christov V, Claussen B, Cos X, Cosson E, Deceukelier S, Dimitrijevic-Sreckovic V, Djordjevic P, Evans P, Felton AM, Fischer M, Gabriel-Sanchez R, Gilis-Januszewska A, Goldfracht M, Gomez JL, Greaves CJ, Hall M, Handke U, Hauner H, Herbst J, Hermanns N, Herrebrugh L, Huber C, Hühmer U, Huttunen J, Jotic A, Kamenov Z, Karadeniz S, Katsilambros N, Khalangot M, Kissimova-Skarbek K, Köhler D, Kopp V, Kronsbein P, Kulzer B, Kyne-Grzebalski D, Lalic K, Lalic N, Landgraf R, Lee-Barkey YH, Liatis S, Lindström J, Makrilakis K, McIntosh C, McKee M, Mesquita AC, Misina D, Muylle F, Neumann A, Paiva AC, Pajunen P, Paulweber B, Peltonen M, Perrenoud L, Pfeiffer A, Pölönen A, Puhl S, Raposo F, Reinehr T, Rissanen A, Robinson C, Roden M, Rothe U, Saaristo T, Scholl J, Schwarz PE, Sheppard KE, Spiers S, Stemper T, Stratmann B, Szendroedi J, Szybinski Z, Tankova T, Telle-Hjellset V, Terry G, Tolks D, Toti F, Tuomilehto J, Undeutsch A, Valadas C, Valensi P, Velickiene D, Vermunt P, Weiss R, Wens J, Yilmaz T: Take action to prevent diabetes-theIMAGE toolkit for the prevention of type 2 diabetes in Europe. Horm Metab Res 2010; 42 (Suppl 1): S37-S55

   Pajunen P, Landgraf R, Muylle F, Neumann A, Lindström J, Schwarz PE, Peltonen M, Acosta T, Adler M, AlKerwi A, Barengo N, Barengo R, Boavida JM, Charlesworth K, Christov V, Claussen B, Cos X, Cosson E, Deceukelier S, Dimitrijevic-Sreckovic V, Djordjevic P, Evans P, Felton AM, Fischer M, Gabriel-Sanchez R, Gilis-Januszewska A, Goldfracht M, Gomez JL, Greaves CJ, Hall M, Handke U, Hauner H, Herbst J, Hermanns N, Herrebrugh L, Huber C, Hühmer U, Huttunen J, Jotic A, Kamenov Z, Karadeniz S, Katsilambros N, Khalangot M, Kissimova-Skarbek K, Köhler D, Kopp V, Kronsbein P, Kulzer B, Kyne-Grzebalski D, Lalic K, Lalic N, Landgraf R, Lee-Barkey YH, Liatis S, Lindström J, Makrilakis K, McIntosh C, McKee M, Mesquita AC, Misina D, Muylle F, Neumann A, Paiva AC, Pajunen P, Paulweber B, Peltonen M, Perrenoud L, Pfeiffer A, Pölönen A, Puhl S, Raposo F, Reinehr T, Rissanen A, Robinson C, Roden M, Rothe U, Saaristo T, Scholl J, Schwarz PE, Sheppard KE, Spiers S, Stemper T, Stratmann B, Szendroedi J, Szybinski Z, Tankova T, Telle-Hjellset V, Terry G, Tolks D, Toti F, Tuomilehto J, Undeutsch A, Valadas C, Valensi P, Velickiene D, Vermunt P, Weiss R, Wens J, Yilmaz T: Quality indicators for the prevention of type 2 diabetes in Europe-IMAGE. Horm Metab Res 2010; 42 (Suppl 1): S56-S63

   Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi. Eds: M.T. Yılmaz, A. Kaya, M.K. Balcı, İ. Yetkin, A. Çömlekçi, M. Sargın, E. Özer, Ş. Karadeniz. Portakal  Basım Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul 2011

   European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts).  Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvänne M, Scholte Op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL, Zannad F. Atherosclerosis. 2012 Jul;223(1):1-68. 

   European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012).  Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvanne M, Scholte Op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL, Zannad F; Avrupa Kardiyoloji Derneği ile Klinik Uygulamada; Kardiyovasküler Hastaliklardan Korunma Üzerinde Çalişan Diğer Derneklerin Beşinci Birleşik Görev Grubu (dokuz derneğin temsilcileri ve davet edilmiş uzmanlardan oluşmaktadir; Avrupa Kardiyovasküler Korunma  and Rehabilitasyon (EACPR); özel Katkisi ile geliştirilmiştir. Turk Kardiyol Dern Ars 2012; 40 (Suppl 3): 1-76 

   European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts).  Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvänne M, Scholte Op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL, Zannad F; European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Int J Behav Med 2012; 19(4): 403-488

   Hernandez C, Simo R; European Consortium for the Early Treatment of Diabetic Retinopathy (EUROCONDOR) (Arce R, Bandello F, Burks D, Cunha-Vaz J, Egan C, Garcia-Arumi J, Gibson J, Harding SP, Karadeniz S, Lang G, Massin P, Midena E, Ponsati B, Porta M, Scanlon P, Simo R, Sjoie AK, Valverde AM). Neurodegeneration is an early event in diabetic retinopathy: therapeutic implications. Br J Ophthalmol 2012; 96(10): 1285-1290

   European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): the Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren M, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvänne M, Scholte op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL, Zannad F. Eur Heart J. 2012 Jul;33(13):1635-1701. doi: 10.1093/eurheartj/ehs092. Epub 2012 May 3. Erratum in: Eur Heart J. 2012 Sep;33(17):2126.

   European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts).  Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvanne M, Scholte Op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL, Zannad F; Comitato per Linea Guida Pratiche (CPG) dell’ESC. G Ital Cardiol (Rome) 2013; 14(5): 328-392 
   Health Consumer Powerhouse 2013 Euro Vision Scorecard Report. Eds Hjertqvist J, Björnberg A. External expert panel Banks I, Güell JL, Karadeniz S, Larsen M, Nevin M.  Health Consumer Powerhouse Ltd 2013

   Hernandez C, Simo R; European Consortium for the Early Treatment of Diabetic Retinopathy (EUROCONDOR) (Bandello F, Burks D, Cunha-Vaz J, Egan C, Garcia-Arumi J, Gibson J, Harding SP, Karadeniz S, Lang G, Massin P, Midena E, Ponsati B, Porta M, Scanlon P, Simo R, Sjoie AK, Valverde AM). Somatostatin replacement: a new strategy for treating diabetic retinopathy. Curr Med Chem 2013; 20(26): 3251-3257

   Simo R, Hernandez C; European Consortium for the Early Threatment of Diabetic Retinopathy (EUROCONDOR) (Bandello F, Burks D, Cunha-Vaz J, Egan C, Garcia-Arumi J, Gibson J, Harding SP, Karadeniz S, Lang G, Massin P, Midena E, Ponsati B, Porta M, Scanlon P, Simo R, Grausland J, Valverde AM). Neurodegeneration in the diabetic eye: new insights and therapeutic perspectives. Trends Endocrinol Metab 2014; 25(1): 23-33

   Yilmaz MT, Karadeniz S. Prediabetes and diabetes prevention initiatives in Turkey. Ch 18. In: Global Health Perspectives in Prediabetes and Diabetes Prevention. Ed: Bergman M. World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd. 2014; p.407-30

   Karadeniz S, Zimmet P,Aschner P, Belton A, Cavan D, Jalang’o A, Gandhi N, Hill L, Makaroff L, Le Mesurier R, Patel B, Porta M, Taylor H.International Diabetes Federation and Fred Hollows Foundation. Diabetes Eye Health. A guide for health care professionals. (Co-chairs: Karadeniz S, Zimmet P.) Brussels, Belgium. International Diabetes Federation 2015

   Ibrahim M, Abu Al Magd M, Annabi FA, Assaad-Khalil S, Ba-Essa EM, Fahdil I, Karadeniz S, Meriden T, Misha’l AA, Pozzili P, Shera S, Thomas A, Bahijri S, Tuomilehto J, Yilmaz T, Umpierrez GE. Recommendations for management of diabetes during Ramadan: update 2015. BMJ Open Diabetes Res Care 2015; 3(1): e000108

   Taşlıpınar A, Çorakçı A, Kaya A, Uysal AR, Tuzcu A, Sönmez A, Kut A, Gemalmaz A, Çıkım Sertkaya A, Atmaca A, Çakır B, Çetinarslan B, İlhan B, Tokgöz B, Gökçe C, Özdemir D, Gogaz Yavuz D, Ural D, Er E, Ertörer E, Orbay E, Özer E, Akal Yıldız E, Karakurt F, Bayraktar F, Sipahioğlu F, Eminsoy G, Kızıltan G, Bilen H, Kahraman H, İlkova H, Onat H, Sebile Dökmetaş H, Gökmen Özel H, Tonbul HZ, Şahin İ, Ünlüoğlu İ, Tarkun İ, Yetkin İ, Marakoğlu K, Kebapçılar L, Yılmaz MT, Sargın M, Çakır M, Kayıkçıoğlu M, Yılmaz M, Girginer M, Şahin M, Kulaksızoğlu M, Cesur M, Araz M, Balcı MK, Kutlu M, Özyazar M, Olgun N, Deyneli O, Azal Ö, Sarı R, Çolak R, Sancak S, Çelik SG, Karadeniz Ş, Yücel T, Özkan Y, Cantürk Z. Ulusal Diyabet Konsensus Grubu, Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2016. Türkiye Diyabet Vakfı. Eds: Yılmaz MT, Kaya A, Balcı MK, Bayraktar F, Dağdelen S, Şahin İ, Sargın M. Armoni Nüans Baskı Sanatları A.Ş., İstanbul 2016 

   Karadeniz S. Taking a critical look at the diabetes challenge. Government Gazette 2016; March 84-85

   Karadeniz S. We need stronger political mobilization and investment. Government Gazette 2016; Sept. 68-69

   Karadeniz S, Gerlach S. Diabetes on the EU agenda. Government Gazette 2017; 2: 80-81

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy: From evidence and promise to real life observations. Diabetes Res Clin Pract 2017; 124: 102-104

   Integrating Diabetes Evidence Into Practice: Challenges and Opportunities To Bridge The Gaps. Eds: Khunti K, Andriciuc C, Karadeniz S, Lalic N, Makrilakis K, Pall N, Quinn L, Saraheimo M, Vlasenko I. International Diabetes Federation Europe, 2017

   Çorakçı A, Kaya A, Tuzcu AK, Akıncı B, Güney E, Akarsu E, Yıldız E, Bayram F, Bayraktar F, Bilen H, İlkova H, Şahin İ, Yetkin İ, Gül K, Karşıdağ K, Yılmaz MT, Sargın M, Ertörer ME, Yılmaz M, Araz M, Balcı MK, Başkal N, Deyneli O, Azal Ö, Sarı R, Çolak R, Dağdelen S, Güllü S, Karadeniz Ş, Bayraktaroğlu T, Sabuncu T, Erbaş T, Altuntaş Y, Oşar Siva Z, Kebapçılar L, Kulaksızoğlu L, Bakıner OS, Alkan İT, Bardakçı AZ, Özkan MA. Ulusal Diyabet Konsensus Grubu, Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2018. Türkiye Diyabet Vakfı. Eds: Yılmaz MT, Kaya A, Balcı MK, Karadeniz Ş, Dağdelen S, Şahin İ, Sargın M. Ege Reklam Basım Sanatları San Tic Ltd Şti, İstanbul 2018 

   Karadeniz S. IDF Europe. Improving the lives of people with diabetes and those at risk in the IDF European Region. Diabetes Voice 2018; 65(1): 15

   Toth G, Szabo D, Sandor GL, Nagy ZZ, Karadeniz S, Limburg H, Nemeth J. Diabetes and blindness in people with diabetes in Hungary. Eur J Ophthalmol 2019; 29(2):141-147. doi: 10.1177/1120672118811738
   PRESENTATIONS

   Karadeniz Ş, Gücükoğlu A, Başar D: Intraocular lens implantation in diabetic patients. XXIInd International Congress of Therapeutics, 30 Apr.-2 May1995, Istanbul, Turkey. Abstract Book 1995; p.7

   Satman İ, Dinççağ N, Karşıdağ K, Karadeniz Ş, Bulur T, Bulut R, Yılmaz MT: Cardiovascular risk profile in IDDM patients with diabetic nephropathy. XXIInd International Congress of Therapeutics, 30 Apr.-2 May1995, Istanbul, Turkey. Abstract Book 1995; p.20
   Özer E, Karşıdağ K, Alphan E,  Satman İ, Dinççağ N, Karadeniz S, Yılmaz MT : Is nutritional knowledge level effective on BMI and metabolic control in obese type 2 diabetic patients? 6th European Congress on Obesity, 1995, Copenhagen. International Journal of Obesity 19 (Suppl 2): WP1, p.59, 1995

   Karadeniz Ş, Yılmaz MT, Karşıdağ K, Dinççağ N, Satman İ: Role of genetic density in development of diabetic retinopathy. 8th Balkan Congress of Endocrinology, 3-5 May 1995, Bursa, Turkey. Abstract Book 1995; p.21 

   Karadeniz S, Karahan H, Izgi B, Turker G: Doppler ultrasonography of the ophthalmic- and posterior ciliary artery in low-tension glaucoma. Xth Congress European Society of Ophthalmology, 25-29 June 1995 Milano, Italy. Final Program 1995; p.146 

   Satman İ, Yılmaz MT, Karşıdağ K,  Dinççağ N,  Altuntaş Y, Karadeniz S: Predictors of insulin requirement in patients with slowly progressive type 1 diabetes. 32nd Annual Meeting of European Association for the Study of Diabetes (EASD), 1-5 Sept. 1996, Vienna, Austria. Diabetologia 1996; 39 (Suppl 1): 336, A90

   Karşıdağ K, Satman İ,  Dinççağ N,  Altuntaş Y, Karadeniz S, Yılmaz MT: Comparison of metabolic control in IDDM with two different intensive regimens of [Lys(B28), Pro(B29)]-human insulin (Lispro) plus NPH insulin. 32nd Annual Meeting of European Association for the Study  of Diabetes (EASD), 1996, Vienna. Diabetologia 39 (Suppl 1): 841, A222, 1996.

   Yılmaz MT, Satman İ, Karşıdağ K, Dinççağ N, Karaca Ç, Sargın M, Şengül AM, Karadeniz Ş: Lessons should be taken from 60 complete remission patients with type 1 diabetes. 16th International Diabetes Federation Congress, 20-25 July 1997, Helsinki, Finland. Diabetologia 1997; 40 (Suppl 1): 372, A96

   Dinççağ N, Satman İ, Karşıdağ K, Karadeniz Ş, Sargın M, Şengül A, Salman F and Yılmaz MT: The complications under the iceberg: How dangerous is impaired glucose tolerance? 16th International Diabetes Federation Congress, 20-25 July 1997, Helsinki, Finland. Diabetologia 1997; 40 (Suppl 1): 1749, A445

   Karadeniz Ş, Karamürsel S, Dinççağ N, Karşıdağ K, Satman İ and Yılmaz MT: Visual evoked potentials in people with impaired glucose tolerance. 16th International Diabetes Federation Congress, 20-25 July 1997, Helsinki, Finland. Diabetologia 1997; 40 (Suppl 1): 1986, A505
   Özer E, Şengül AM, Sargın M, Salman F, Gedik S, Karşıdağ K, Dinççağ N, Satman İ, Karadeniz Ş and Yılmaz MT: Efficacy of intensive group education program on metabolic control of diabetes in Turkey. 16th International Diabetes Federation Congress, 20-25 July 1997, Helsinki, Finland. Diabetologia 1997; 40 (Suppl 1): 2460, A625

   Şengül AM, Sargın M, Dinççağ N, Satman İ, Karşıdağ K, Salman F, Karadeniz Ş and Yılmaz MT: Efficacy of continuous insulin infusion: Whom and when? 16th International Diabetes Federation Congress, 1997, Helsinki. Diabetologia 40 (Suppl 1): 1322, A336, 1997.
   Kıran B, Akış N, Yaylım İ, Gürol AO, Özdemir AO, Karadeniz Ş, Satman İ and Yılmaz MT: Complement dependent antibody mediated cytotoxicity in type  1 diabetes: What’s happening under the iceberg? 16th International Diabetes Federation Congress, 1997, Helsinki. Diabetologia 40 (Suppl 1): 299, A78, 1997.

   Sargın M, Dinççağ N, Oktay L, Sağlam Z, Salman F, Şengül A, Karadeniz Ş, Sargın M, Salman S, Oktay K, Seçkiner S, Aydın G, Gedik S, Satman İ, Yılmaz MT: Effect of  acute temperature increase on  hypoglycemic episodes. 16th International Diabetes Federation Congress, 1997, Helsinki. Diabetologia 40 (Suppl 1): 2522, A641, 1997.

   Satman İ, Yılmaz MT, Karşıdağ K, Dinççağ N, Şengül AM, Salman S, Yıllar G, Salman F, Taşyürek A, Sav H, Karadeniz Ş, Sargın M: Assessment of risk factors for diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in an epidemiological study. International Diabetes Epidemiology Group (IDEG) Symposium 1997, Savvolina-Finland. Abstract Book 1997; O.062

   Satman İ, Şengül A, Sargın M, Salman F, Karşıdağ K, Baştar İ, Salman   S, Gedik Yıllar G, Bilgiç S, Tütüncü Y, Ökten A,  Dinççağ N, Yılmaz Y, Özer E, Karadeniz Ş, Yılmaz MT: Turkish Diabetes Epidemiology Study: Preliminary results-I. BlackSeaDıab Meeting 30 Oct.–1 Nov. 1997, İstanbul, Abstract book P.C-34, 1997.

   Salman S, Dinççağ N, Özer E, Yılmaz Y, Salman F, Karadeniz Ş, Karşıdağ K, Şengül A, Sargın M, Satman İ, Yılmaz MT: Ten-year follow-up results of macrovascular complications in İstanbul-2. Black SeaDiab Meetinng 30 Oct.–1 Nov. 1997, İstanbul, Abstract book p. D-46, 1997.
   Salman S, Dinççağ N, Özer E, Yılmaz Y, Salman F, Karadeniz Ş, Karşıdağ K, Şengül A, Sargın M, Satman İ, Yılmaz MT: Ten-year follow-up results of microvascular complications in İstanbul-1 BlackSeaDiab Meeting, 30 Oct.–1 Nov. 1997, İstanbul, Turkey. Abstract Book 1997; D-45
   Satman İ, Salman S, Özer E, Yılmaz Y, Salman F, Sargın M, Şengül A, Karadeniz Ş, Karşıdağ K, Baştar İ, Aydın M, Dinççağ N, Yılmaz MT: The evaluation of albumin excretion rates and micro-macro complications of type 1 and type 2 diabetic. BlackSeaDiab Meeting 30 Oct.–1 Nov. 1997, İstanbul, Turkey. Abstract Book 1997; D-49

   Satman İ, Özer E, Yılmaz Y, Salman S, Salman F, Şengül A, Saargın M,  Dinççağ N, Aydın M, Baştar İ, Karşıdağ K, Karadeniz Ş, Yılmaz MT: Cardiovascular risk profile in type 1 and type 2 diabetics with micro and macroalbuminuria. BlackSeaDiab Meeting 30 Oct.–1 Nov. 1997, İstanbul, Abstract book p. D-92, 1997

   Karadeniz Ş, Tekeli F, Bilgiç L, Güvener B, Küçük M, Koyuncuoğlu H: N-methyl-d-aspartate receptors participate in the retinal damage due to hypoglycemia. 34th Annual Meeting of European Association for the Study of Diabetes (EASD), 8-12 Sept. 1998, Barcelona, Spain. Diabetologia 1998; 41 (Suppl 1): 1081, A280

   Karadeniz Ş, Koyuncuoğlu H, Güvener B, Bilgiç L, Tekeli F, Küçük M: Opioid antagonists for the prevention of the retinal changes induced by hypoglycemia.. 8th Meeting of European Association for the Study of Diabetic Eye Complications (EASDEC), 8-12 Sept. 1998, Barcelona, Spain. Final Program 1998; Abstract no.19

   Karadeniz E: Retinopathy of prematurity and its screening criteria: Should we adjust the upper limit again? XII. Congress European Society of Ophthalmology (SOE 1999), 27 June-1 July 1999, Stockholm, Sweden. Abstract Book 1999; SP571, 236

   Karadeniz S, Karsidag K, Dinccag N, Satman I, Yilmaz MT: The prevalence of diabetic retinopathy in newly diagnosed type 2 diabetics. 35th Annual Meeting of European Association for the Study of Diabetes (EASD), 28 Sept.-2 Oct. 1999, Brussels, Belgium. Diabetologia 1999; 42(Suppl 1): 1191, A314

   Salman F, Satman I, Salman S, Yılmaz Y, Gedik S, Karşıdağ K, Özer E, Karadeniz Ş, Dinççağ N, and Yılmaz MT: Outcomes of diabetes management in Istanbul. Diabetes Care and Research in Europe St. Vincent Declaration ten years on the targets, the progress, the vision, 9-12 Oct. 1999, Istanbul, Turkey. Diabetes Nutrition and Metabolism 1999; 12(3): 126, p.234 

   Yılmaz Y, Satman I, Salman S, Salman F, Karşıdağ K, Gedik S, Özer E, Karadeniz Ş, Dinççağ N, and Yılmaz MT: Novonet as a tool to monitor diabetes care in Istanbul: preliminary results. Diabetes Care and Research in Europe St. Vincent Declaration ten years on the targets, the progress, the vision, 9-12 Oct. 1999, Istanbul, Turkey. Diabetes Nutrition and Metabolism 1999; 12(3): 131, p.235 

   Porta M, Karadeniz S: Reducing blindness and eye disease. 5th Meeting of the St. Vincent Declaration Action Programme on Diabetes Care and Research in Europe. 1989-1999 Ten years with the St. Vincent Declaration: The Targets, the Progress, the Vision, 9-12 Oct. 1999, Istanbul, Turkey. 1999; p.27 

   Karadeniz S: Long-term findings in preterm children with stage III ROP. XII. Congress of the European Society of Ophthalmology, 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. Final Program and Abstract Book 2001; p.140

   Karadeniz S, Yilmaz MT: Age at diabetes onset: Is it one of the determinants for diabetic retinopathy in type 2 diabetes. Diabetologia 2001; 44(Suppl 1): 1097, A286

   Karadeniz S, Yilmaz T: Age at menarch and diabetic retinopathy: do they relate? Diabetes and Metabolism 2003; 2664, 4S343
   Com E, Sargin M, Karadeniz S, Sengul A, Suleymanoglu Y, Pekcanli N, Yilmaz T: 2h glucose measurement: is it in fact a gold standard for postprandial hyperglycemia? Diabetologia 2004; 47 (Suppl 1): A145

   Karadeniz Ş, Yılmaz MT: Hypertension: A risk factor for nonproliferative diabetic retinopathy and sight-threatening diabetic maculopathy. 10th Scientific Meeting of the EASD “Hypertension in Diabetes” HID Study Group, 31 Mar.-2 Apr. 2005. Istanbul Programme and Abstract Book p.22, 2005

   Yılmaz MT, Sargın M, Büyükbeşe A, Şengül A, Karadeniz Ş, and the Turkish Diabetes Chronic Complications Study Group: Turkish Diabetes Chronic Complications Trial: The prevalence of diabetic retinopathy and hypertension. 11th Scientific Meeting of the EASD Hypertension in Diabetes Study Group, HID 2006, 6-8 Apr. 2006, Belgrade, Serbia &Montenegro. Programme and Abstract Book p.9, 2006

   Karadeniz Ş, Yılmaz MT, Sargın M, Büyükbeşe A, Şengül A, and the Turkish Diabetes Chronic Complications Study Group: Diabetic retinopathy as part of a systemic disease: Preliminary results of the Turkish Diabetes Chronic Complications Trial. Mediterranean Retina II Meeting, 23-25 June 2006, Antalya, Program and Abstract Book p.24, 2006

   Karadeniz Ş, Yılmaz MT: Causes of severe visual impairment in diabetic population. The World Congress on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension (CODHy), 26-29 Oct. 2006, Berlin, Germany. Program and Abstracts 41-A, 2006

   Yilmaz MT, Sargin M, Karadeniz S, Sengul A, Oguzhan B, and DEMAND-Turkey Investigators. The prevalence of microalbuminuria in type 2 diabetes: DEMAND Turkey results I. The World Congress on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension (CODHy), 26-29 Oct. 2006, Berlin, Germany. Program and Abstracts 53-A, 2006 

   Karadeniz S, Yilmaz MT. Duration of diabetes at the onset of diabetic retinopathy in type 1 and in type 2 diabetic patients. 19th World Diabetes Congress, 3-7 Dec. 2006, Cape Town, South Africa. Diabetic Medicine, 2006, 23(Suppl. 4): P2050, 713-714
   Yilmaz T, Sargin M, Olmez B, Karadeniz S, Oguzhan B, and the RISK Study Group. Which of the criteria is more accurate ADA (IFG100) or IDF (IFG110) for the prediction of of IGT1 and IGT2 at high risk group? The RISK Study Results III. 43nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, 17-21 Sept. 2007, Amsterdam, Netherlands. Diabetologia 2007, 50(Suppl. 1): 372 

   Karadeniz S, Yilmaz MT. Birthweight in patients with type 1 diabetes and diabetic retinopathy. 5th World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications, 1-4 June 2008, Helsinki, Finland. Abstract Book p.97-98, 2008

   Karadeniz S. Review on diabetic retinopathy in Turkey. International Conference “Prevention, diagnostics and treatment of diabetic retinopathy”, 6 Feb. 2009, Radisson SAS Tashkent, Tashkent, Uzbekistan.

   Karadeniz S, Yilmaz T. Prevalence of diabetic retinopathy through the years 1994 to 2007. 45th EASD Annual Meeting 29 Sept.-2 Oct. 2009, Vienna, Austria. Diabetologia 52(Suppl 1): PS102, 1125, 2009 

   Karadeniz Ş. Retinopathy screening in primary care. 1st International Meeting of Hypertension and Diabetes in Primary Care, 6-9 May 2010, Istanbul. Abstract Book and Final Programme p.19, 2010 

   Karadeniz Ş. What are the difficulties in carrying out a successful screening program for diabetic retinopathy?. 4th Mediterranean Retina Meeting, 2-4 July 2010, Istanbul. Final Programme p.29, 2010 

   Karadeniz S. Blindness: the forgotten complication. International Diabetes Federation (IDF) Europe event on “Diabetes Prevention and education: Preventing blindness”. 7 Dec. 2010, European Parliament, Brussels, Belgium.

   Karadeniz Ş. Diabetic retinopathy: Timely intervention prevents blindness. 4th DiabetesIndia International Conference, 15-17 Apr. 2011, New Delhi, India. Abstract Book p.29-30, 2011 

   Sargın M, Kalo I, Karadeniz Ş. D2020 Turkey Symposium. 2nd International Meeting of Hypertension and Diabetes in Primary Care, 28-30 Apr. 2011, Istanbul. Abstract Book and Final Programme p.18, 2011

   Karadeniz S. National diabetes programmes and Europe. 2. International Hypertension & Diabetes in Primary Care Setting,  28-30 Apr. 2011, Istanbul, Turkey.

   Karadeniz S. Microvascular complications: screening and prevention of retinopathy as a model. 2nd EASD Postgraduate Course “Current concepts in the treatment of diabetes and its complications. Relationship to pathogenic mechanisms and possibilities of prevention”, 18-21 May 2011, Belgrade, Serbia.

   Karadeniz Ş. Cardiovascular diseases and diabetic retinopathy. 8th Croatian Congress on Atherosclerosis, 8-11 June 2011, Dubrovnik, Croatia. Abstract Book p.25, 2011 

   Karadeniz S, Yilmaz T. The prevalence of clinically significant macular edema in patients with type 2 diabetes: Istanbul diabetic retinopathy study – IDRS report 2. 47th EASD Annual Meeting 12–16 Sept. 2011, Lisbon, Portugal. Diabetologia 54(Suppl 1): PS1120, 453-454, 2011 
   Karadeniz S. Screening and treatment of retinopathy. EASD Advanced Postgraduate Course in Clinical Diabetes, 13-15 Oct. 2011, Baku, Azerbaijan.

   Karadeniz S. Diabetes in the Middle East-Turkey. 1st American Diabetes Association Middle East Congress, 1-6 Dec. 2012, Dubai, United Arab Emirates.

   Karadeniz S. Diabetes in Europe: IDF Europe perspectives. Session 1: “Diabetes: reality and perspectives”. XI IDF Summit of Eastern European Countries Diabetes Associations “Unity for Good”, 26-28 Apr. 2013, Baku, Azerbaijan.

   Karadeniz S. Relationship between healthcare industry and patient groups and code of ethics. Advancing Clinical Research in Turkey, the Middle East & North Africa, 3rd-4th Sept. 2013, Istanbul Turkey.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy. Pakistan Diabetes Workshop, 3-5 March 2014 Lahore and Karachi, Pakistan.

   Karadeniz S. Systemic approach in a diabetic patient with diabetic retinopathy. 40 National Congress of Romanian Society of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, 21-24 May 2014, Ramada Hotel, Sibiu, Romania.

   Karadeniz S. Diabetes in Europe: the perspectives of IDF Europe. Session 1: “Diabetes: reality and perspectives”. XII. Summit of Heads of Eastern European Diabetes Associations “Unity for Good”, 20-22 June 2014, Victoria Olimp Hotel, Minsk, Belarus.

   Karadeniz S. The importance of early diagnosis of diabetic retinopathy. Session 4: “Diabetes: comprehensive approach to the problem”. XII. Summit of Heads of Eastern European Diabetes Associations “Unity for Good”, 20-22 June 2014, Victoria Olimp Hotel, Minsk, Belarus.

   Karadeniz S. Implementing diabetes clinical guidelines in the real world. Diabetes Asia 2014 Conference, 16-19 Oct. 2014 Kuala Lumpur, Malaysia.

   Karadeniz S. Glucose regulation impact on diabetic retinopathy. Diabetes Asia 2014 Conference, 16-19 Oct. 2014 Kuala Lumpur, Malaysia.

   Karadeniz S. Screening strategies and challenges for health care providers other than ophthalmologists. 19th Pan Arab Conference on Diabetes, 24-27 March 2015, Le Meridien Cairo Airport, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetes and the eye (Workshop). 19th Pan Arab Conference on Diabetes, 24-27 March 2015, Le Meridien Cairo Airport, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy. Some people claim to see into the future... But will our patients see in the future? 6th World Congress of DiabetesIndia. 9-12 Apr. 2015, Chennai, India.

   Karadeniz S. Saving sight in people with diabetes. The 76th Days of Diabetologist, 7-10 May 2015, Pula, Croatia.

   Karadeniz S. The burden of diabetes in Europe: the need for a comprehensive approach. The IDF Europe view and action.. XX Congresso Nazionale 2015, 13-16 May 2015, Centro Congressi Magazzini del Cotone, Genova, Italy.

   Karadeniz S. From diabetes platform to Diabetes Parliament in Turkey. XIII Summit of Heads of East European Diabetes Associations “Unity for Good”, 15-17 May 2015, Tbilisi, Georgia. 

   Karadeniz S. Management of diabetic retinopathy at a primary care setting. EDC Diabetes Education Program, Diabetes for the Primary Care Physicians, 26-28 May 2015, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetes epidemic in Europe: The barriers in the implementation of prevention initiatives? International Symposium ‘Medicine on the “Silk Way”’, 30 Sept.-1 Oct. 2015, Bishkek, Kyrgyzstan.

   Karadeniz S. Overall picture of migration in Europe and diabetes figures. DESG/IDF Europe Symposium at EASD “The patient education journey, past, present, future”, 13 Sept. 2015, Stockholm, Sweden.

   Karadeniz ZS. National diabetes programmes: Our experience in Turkey. 10th Annual Conference of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism (AASD), 20-22 Oct. 2015, Grand Nile Tower Hotel, Cairo, Egypt.

   Karadeniz ZS. The future in screening for diabetic retinopathy. 10th Annual Conference of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism (AASD), 20-22 Oct. 2015, Grand Nile Tower Hotel, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetes eye health: integrating eye care into diabetes management. International Diabetes Federation (IDF) 2015 World Diabetes Congress 30 Nov.-4 Dec. 2015, Vancouver , Canada.

   Karadeniz S. Peer education. International Diabetes Federation (IDF) 2015 World Diabetes Congress 30 Nov.-4 Dec. 2015, Vancouver , Canada.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy-an overview. 11th Upper Egypt Diabetes Association (UEDA) International Conference, 3-5 Feb. 2016, Pyramisa Isis Hotel, Aswan, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetes in Europe: the present and the future. 39th Congress of the Moroccan Society of Endocrinology, Diabetology & Nutrition (SMEDIAN), 3-6 March 2016, Rabat, Morocco.

   Karadeniz S. Diabetes and the eye (Workshop). 20th Pan Arab Conference on Diabetes, 22-25 March 2016, Intercontinental City Stars Hotel, Nasr City, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Prevention of diabetic retinopathy. First Diabetes Days, 1-3 Apr. 2016, Bitola, Macedonia.

   Karadeniz S. Challenges in diabetes care at the time of economic crisis in Europe. XIV. International Summit of Heads of Eastern European Diabetic Associations “Unity for Good”, 13-15 May 2016, Almaty, Kazakhstan.

   Karadeniz S. The glucose variability and diabetic retinopathy. 42 National Congress of Romanian Society of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, 25-28 May 2016, Kronwell Hotel, Brasov, Romania.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy:preventive strategies. 3rd EASD Postgraduate Course ”Current concepts in the treatment of diabetes and its complications-Relationship to pathogenic mechanisms and possibilities of prevention”. 23-25 June. 2016, Best Western Hotel M, Belgrade, Serbia.

   Karadeniz S. Oral health and diabetes: need for a collaboration across the disciplines. FDI 2016 Annual World Dental Congress, 7-10 Sept. 2016, Poznań, Poland.

   Karadeniz S. Gap between our current diabetes knowledge and its translation into real life. 11th Annual Conference of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism (AASD), 11-13 Oct. 2016, Grand Nile Tower Hotel, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. If diabetic retinopathy is inevitable, can we save the sight? 9th Annual World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications, 2 Dec. 2016, Georgia World Congress Center, Atlanta, GA, USA.

   Karadeniz S. Collaboration of diabetes associations across the continents-Turkish Diabetes Foundation. 12th Upper Egypt Diabetes Association (UEDA) Conference of Diabetes, 1-3 Feb. 2017, Steinberger, Nile Palace Hotel, Luxor, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetes and the eye (Workshop). 21st Pan Arab Conference on Diabetes, 21-24 March 2017, Intercontinental City Stars Hotel, Nasr City, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy still challenging for treatment and outcomes. Second Diabetes Days, 31 March-2 Apr. 2017, Hotel Romantique, Dojran, Macedonia.

   Karadeniz S. A diabetes ecosystem-what difference should it make. Steno Diabetes Centre Copenhagen European Launch, 26 Apr. 2017, Brussels, Belgium.

   Karadeniz S. Role of IDF Europe in implementing the motto “Together we are stronger”. XVth Summit of the Diabetes Associations of the Eastern European Countries “Unity for Good”, 12-14 May 2017, Official Government Residence “Ala-Archa”, Bishkek, Kyrgyzstan.

   Karadeniz S. The impact of systemic therapy on eye. XVth Congress of the Black Sea Ophthalmology Society, 18-21 May 2017, Marinela Hotel Congress Center, Sofia, Bulgaria.

   Karadeniz S. Milestones in the treatment of diabetic retinopathy. 43. National Congress of Romanian Society of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, 24-27 May 2017, Kronwell Hotel, Brasov, Romania.

   Karadeniz S. Consequences for research and patient safety. Panel 2: Interpretation of the new medical device and in vitro diagnostics legislation and its implications for research, patient safety, product quality and data access”. European Association fort he Study of Diabetes (EASD), Lunch debate: Diabetes Technology, 31 May 2017, European Parliament, Brussels, Belgium.

   Karadeniz S. Why aren’t we succeeding in translating the evidence-base into the real life? 6th Conference on Diabetes and Nutrition, Diabetes Morocco 2017, 7-8 July 2017, Rabat, Morocco.

   Karadeniz S. The issue of compliance. IDF Europe Symposium at EASD “Achieving improved compliance to diabetes care: the common task for care providers, health system and people with diabetes”, 10 Sept. 2017, Lisbon, Portugal.

   Karadeniz S. Global epidemic of type 2 diabetes and obesity: who are more at risk? EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications, 21-23 Sept. 2017, Polat Renaiscance Hotel, Istanbul, Turkey.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy: new diagnosis and management approaches. EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications, 21-23 Sept. 2017, Polat Renaiscance Hotel, Istanbul, Turkey.

   Karadeniz S. Diabetes and the eye. 12th Annual Conference of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism (AASD), 10-12 Oct. 2017, Grand Nile Tower Hotel, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Besonderheiten türkischer Diabetespatienten. 45. Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG)-Jahrestagung, 16-18 Nov. 2017, Salzburg Congress, Salzburg, Austria.

   Karadeniz S. Recent advances in retinopathy: novel mechanisms and treatment of diabetic retinopathy. 13th Upper Egypt Diabetes Association (UEDA) Conference of Diabetes - 6th DASG Biennial Meeting of Diabetes in Asia Study Group, 8-10 March 2018, Hilton (Fairmont) Heliopolis, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Diabetes and the eye (Workshop). 22th Pan Arab Conference on Diabetes, 27-29 March 2018, Intercontinental City Stars Hotel, Nasr City, Cairo, Egypt

   Karadeniz S. Le Diabetes et l’Oeil. Congres InternationalMedico-Chirurgical du Diabetes et de la Diabesite, 19-21 April 2018, Hôtel Sheraton Club des Pins, Alger, Algérie.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy. 2nd Endocrinology and Diabetes Congress in Bosnia and Herzegovina with international participation, 19-22 April 2018 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

   Karadeniz S. Holistic approach to diabetic retinopathy. Croatian Diabetes Conference, 3-6 May 2018 Mali Losinj, Croatia.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy (Ophthalmology society perspective). Diabetes Updates, 11-13 May 2018, Athens, Greece.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy or more a diabetic retinal disease? 44th National Congress of Romanian Society of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, 23-26 May 2018, Poiana Brasov Centrul de Conferinte, Brasov, Romania.

   Karadeniz S. Global challenges and oppurtunities in diabetes and role of IDF and the European Region. 16th International Summit of the Leaders of the Eastern European Diabetes Associations “Unity for Good”, 25-27 May 2018, Chisinau, Republic of Moldova.

   Karadeniz S. Retinopathy and CVD in diabetes: is there a common ground? 4th EASD Postgraduate Course “Diabetes and cardiovascular complications”, 31 May-2 June 2018, Belgrade, Serbia.

   Karadeniz S, Veresiu I. Early detection of microvascular complications in diabetes (Workshop). 4th EASD Postgraduate Course “Diabetes and cardiovascular complications”, 31 May-2 June 2018, Belgrade, Serbia.

   Karadeniz S. Drivers of change: population ageing, diabetes, vision loss and diminished function. “Diabetic Retinopathy Barometer European Advocacy Workshop”, 14-15 Sept. 2018, Doubletree by Hilton Milan, Milano, Italy.

   Karadeniz S. Diabetes and the eye (Workshop), 27-28 March 2019, Cairo Mariott Hotel, Cairo, Egypt

   Karadeniz S. IDF Europe: our strength, weakness, possibilities, and threats. Session 2 “IDF-Perspectives of cooperation”. XVII Summit of Heads of East European Diabetes Associations “Unity for Blessings”, 19-21 Apr. 2019, Tashkent, Republic of Uzbekistan.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy – diagnosis and management. 7th Meeting of Diabetes in Asia Study Group, 25-27 Apr. 2019, Concorde Hotel, Bafra, Northern Cyprus.

   Karadeniz S. Diabetes and the Eye. Diabetes Updates, Diabetes Leaders Program, 20-21 Sept. 2019,Barcelona, Spain.

   Karadeniz S. Perspectives on diabetic retinopathy. 15th Annual Conference of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism (AASD), 23-25 Oct. 2019, Grand Nile Tower Hotel, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Our strengths and opportunities as the diabetes community. 15th Annual Conference of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism (AASD), 23-25 Oct. 2019, Grand Nile Tower Hotel, Cairo, Egypt.

   Karadeniz S. Milestones in the management of diabetic retinopathy and what is next? Congress of the Central European Diabetes Association (CEDA)/International Danube Symposium (FID) 31 Oct.-2 Nov. 2019, Sofia, Bulgaria.

   Karadeniz S. The content and the implememntation of national plans: what is the room for improvement? IDF Europe Symposium at EASD “From 2011 to 2019: a critical look to the achievements of NCD agenda for the diabetes community in Europe”, 16 Sept. 2019, Barcelona, Spain.

   Karadeniz S. Diabetic retinopathy: new therapeutic approaches. 11th Serbian Congress on Diabetes, 24-27 Nov. 2019, Crowne Plaza Hotel, Belgrade, Serbia.

   Karadeniz S. IDF Europe activities. 11th Serbian Congress on Diabetes, 24-27 Nov. 2019, Crowne Plaza Hotel, Belgrade, Serbia.

   Karadeniz S. Effects on the retina of glucose-lowering agents. International Diabetes Federation (IDF) 2019 Congress, 2-6 Dec. 2019, Busan, South Korea.

   Karadeniz S. Biomarkers in diabetic retinopathy. 16th International Conference of Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism. 29-31 Oct. 2020, Virtual Meeting.

   Karadeniz S. Socioeconomic barriers in saving sight in people with diabetes. 16th International Conference of Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism. 29-31 Oct. 2020, Virtual Meeting.

   Karadeniz S. Overview of the diabetic eye disease. Updates on Diabetes, Pakistan. 29 Nov. 2020, Virtual Meeting 

   • Türk Oftalmoloji Derneği (Turkish Ophthalmological Association),
   • Medical Retina Society
   • Türk Tabipler Birliği (Turkish Medical Association)
   • Türkiye Diyabet Vakfı (Turkish Diabetes Foundation),
   • Founding Member American Diabetes Association (ADA)
   • European Association for the Study of Diabetes (EASD)
   Others
   • Diyabetle Yaşam Derneği (Living With Diabetes Association), President
   • International Diabetes Federation European Region (IDF Europe), Board Member
   • International Diabetes Federation Europe (IDF-Europe), President-Elect
   • European Association for the Study of Diabetes (EASD), Council Member
   • International Diabetes Federation Europe (IDF-Europe), Chair
   • Türkiye Diyabet Vakfı (Turkish Diabetes Foundation), Board Member
   • Diyabetle Yaşam Derneği (Living With Diabetes Association), President 

Video