M.D., Prof.
Şenol AKMAN

M.D., Prof.
Şenol AKMAN

İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 2010
   Istanbul Bilim University
   Professor

   1994
   Istanbul University Istanbul Medical Faculty
   Orthopedics and Traumatology Specialization Training

   1988
   Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty
   Medical Education

   • XII. Akif Şakir Şakar - Second Prize in Clinical Study - 2007
   • VIII. Akif Şakir Şakar - First Prize in Experimental Study - 2003
   • 2. Orthopedics and Traumatology Clinic - Second Prize - 2002
   • TC Istanbul University Research Fund Certificate of Appreciation – 2001
   • Akif Şakir Şakar - Third Prize in Scientific Study - 1999
   • Akif Şakir Şakar - Third Prize in Clinical Study - 1996

   • 1. Avascular necrosis of the femoral head after hip arthroscopy. Hip Int. 2011 Sep-Oct;21(5):623-6. Sener N, Gogus A, Akman S, Hamzaoglu A.
   • 2. Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. J Shoulder Elbow Surg. 2011 Apr;20(3):449-54. Erturer RE, Sever C, Sonmez MM, Ozcelik IB, Akman S, Ozturk I.
   • 3. "The results of open reduction and screw or K-wire fixation for isolated type II radial head fractures" Acta Orthop Traumatol Turc, Ertürer E, Seçkin F, Akman Ş, Toker S, Sarı S, Öztürk İ.
   • 4. "Radiographic and functional results of osteosynthesis using the proximal femoral nail antirotation (PFNA) in the treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures." Acta Orthop Traumatol Turc, Şahin S, Ertürer E, Öztürk İ, Toker S, Seçkin F, Akman Ş.
   • 5. "Surgical treatment of ankylosis of the elbow due to post traumatic heterotopic ossification." Acta Orthop Traumatol Turc, Akman Ş, Sönmez MM, Ertürer E, Seçkin F, Kara A, Öztürk İ.
   • 6. "An unusual complication after syndesmotic injury: retrotibial heterotopic ossification" Acta Orthop Traumatol Turc, Seyahi A, Uludağ S, Akman Ş, Demirhan M.
   • 7. "Osteoid osteoma of the coronoid process causing flexion contracture of the elbow." Acta Orthop Traumatol Turc, Akman Ş, Sönmez MM, Seçkin FM, Ertürer RE, Oztürk I.
   • 8. "Long-term radiographic complications following treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures with the proximal femoral nail and effects on functional results." Acta Orthop Traumatol Turc, Uzun M, Ertürer E, Öztürk İ, Akman Ş, Seçkin F, Özçelik İB.
   • 9. "Unrecognized anterior compartment syndrome following ankle fracture surgery: a case report." J Am Podiatr Med Assoc, Seyahi A, Uludag S, Akman Ş, Demirhan M.
   • 10. "Magnetic Resonance Imaging of Tuberculous Spondylitis" Orthopedics, Akman Ş., M. Şırvancı, Talu U. , Göğüş A. ve Hamzaoğlu A.
   • 11. "Vertebral Osteomyelitis After Cardiac Surgery" The Annals of Thoracic Surgery, Akman Ş., Talu U. A. Göğüs, M. Güden, M. Şirvanci, Hamzaoğlu A.
   • 12. "Failure Strength of Bioabsorbable Interference Screws: Effects of in Vivo Degradation For 12 Weeks" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, Kılıçoğlu O., M. Demirhan, Akman Ş., A.C. Atalar, S. Ozsoy, U. Ince
   • 13. "Effect of Diclofenac Sodium on Union of Tibial Fractures in Rats" Advances in Therapy, Akman Ş., Göğüş A. , Şener N. , Bilgiç B. , Aksoy B. ve Seçkin F.
   • 14. Anterior Instrumentation for Adolescent Idiopathic Scoliosis" International Orthopaedics (SICOT), Göğüş A., Talu U. , Akman Ş., Şar C. , Hamzaoğlu A., L. Eralp 
   • 15. "Musculer Buttonholing: An Unusual Cause of Irreducible Knee Dislocation" Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery (Electronic Version) Kılıçoğlu Ö., Akman Ş., M. Demirhan ve M. Berkman
   • 16. "Modification of Bankart Reconstruction with Lateral Capsulotomy and Selective Anatomic Repair Using Suture Anchors," Bulletin-Hospital for Joint Diseases, Akpınar S., M. Demirhan, Kılıçoğlu Ö., Akman Ş. ve Akalın Y.
   • 17. "Time-Dependent Reduction in Load to Failure of Wedge-Type Polyglyconate Suture Anchors" Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Demirhan M., Kılıçoğlu Ö., Akpınar S., Akman Ş., Atalar A.C. ve Göksan A.G
   • 18. "Primary replacement of the humeral head in iatrogenicaly displaced fracture dislocations of the shoulder: a report about six cases" Injury, Demirhan M., Akpınar S., A.C. Atalar, Akman Ş. ve Y. Akalın   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler   1. "Kronik Omuz Çıkıkları" Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, Seçkin MF, Akman Ş, Ertürer E.
   • 19. "Humerus diyafiz kırıklarının konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği" Acta Orthop Traumatol Turc, Ozturk I, Erturer E, Uzun M, Akman S, Seckin F.
   • 20. "Glenohumeral instability and arthrosis" Acta Orthop Traumatol Turc, Akman S, Seckin F, Sener B.
   • 21. "Kalça Kırığı Nedeni İle Tedavi Edilen 65 Yaş Üzerindeki Hastalarda Mortalite Oranlarının Tahmini İçin Ameliyat Öncesi Risk Skorlamasının Kullanımı" Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Toker S, Öztürk I, Tekeşin M, Ertürer E, Akman Ş, Toker A.
   • 22. "Kırk Yaş Üstü Gonartrozlu Hastalarda Debridman ve Sonrası Eklem İçi Sodyum Hyaluronat Uygulamalarımız ve Sonuçlarımız" Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Tekkeşin M. ., Toker S. , Akman Ş. , Aksoy B. , Öztürk İ.
   • 23. "Subakromiyal Sıkışma Sendromu: Patogenez, Klinik ve Muayene Yöntemleri" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Küçükkaya M.
   • 24. "Antibiyotikli Kemik Çimentosunun 0 ve 15. Günlerde Mekanik Dayanımı (Surgical Simplex P kemik çimentosu ve teikoplanin ile biyomekanik çalışma)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Göğüş A., Akman Ş., Göksan S. B. ve Bozdağ E.
   • 25. "Kalça Eklem Kapsülü Kaynaklı Ganglion Kisti ve Cerrahi Sonucu: Olgu Sunumu" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Gür B. , Sülün T.ve Aksoy B.

   • Orthopedics and Traumatology Association
   • Turkish Medical Association

Video