M.D., Prof.
Ayten FERAHBAŞ KESİKOĞLU

M.D., Prof.
Ayten FERAHBAŞ KESİKOĞLU

İstanbul Florence Nightingale Hospital
Kadıköy Florence Nightingale Medical Center
  • 2010
   Erciyes University
   Professor

   2005
   Erciyes University
   Associate professor

   2000
   Erciyes University
   Assistant professor

   1996
   Karadeniz Technical University
   Skin and Venereal Diseases Specialist

   1989
   Erciyes University
   Faculty of Medicine


  • Articles Published in International Refereed Journals

   • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar “Workshop”u, 18-20 Mayıs 2000, Kayseri
   • Klinik Çalışmaların Yürütülmesi Konulu ISI Eğitim Programı ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı, 25-26 Aralık 2001, Kayseri
   • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Becerileri Kursu, 14-18 Nisan 2003, Kayseri
   • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Bilimsel Araştırma ve Veri Analizi Kursu, 21-23 Mayıs 2003, Kayseri
   • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Becerileri Kursu, 10-11 Ocak 2005, İzmir
   • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kursu, 21-22 Aralık 2005, Kayseri
   • XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2002, Kapadokya, Sekreter
   • Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 13-16 Mayıs 2004, Kayseri, Sekreter
   • Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu 3-4 Haziran 2004, KAYSERİ, Düzenleme Kurulu Üyeliği
   • 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri 3-6 Mayıs 2006, Kayseri, Sekreter
   • 27th Annual Congress of the International Society for Dermatologic Surgery (ISDS) August 31-September 2, 2006 Istanbul/Turkey, Organizing Committee National Member
   • XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 6-10 Kasım 2007, Ankara, Bilimsel değerlendirme kurulu üyeliği
   Awards and Certificates

   1. Ukşal, Ü., Borlu, M., Kontaş, O., Özyurt, K., Ferahbaş, A., “Kollajen implantı ile hyaluronanın derideki etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması” (XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 30 Eylül- 4 Ekim 2001, Ankara, Serbest bildiri birincilik ödülü).Ferahbaş A, Altuntaş H, Hamurcu Z, Aktaş E, Utaş S. Dar bant UVB tedavisi alan hastaların lenfositlerinde mikronükleus değerlendirmesi. (Dermatoloji 2003 Bahar Simpozyumu, 4-6 Haziran 2003, İstanbul, En iyi serbest bildiri ödülü.)Borlu M, Dönmez Altuntaş H, Ferahbaş A, Hasköse Hamurcu Z, Yıldız H. İzotretinoin ve Asitretin kullanan hastalarda mikronükleus frekansındaki değişimler. (XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, En iyi sözlü bildiri ödülü)

   Research Projects
   • Vulvar Dermatozlarda deri yama (patch) testi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no:00-011-21, Proje yürütücüsü, 2000
   • Staz Dermatiti ve bacak ülserlerinde deri yama (Patch) testi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 00-011-23, Yardımcı Araştırmacı, 2000
   • Dar band UVB (311nm) tedavisi uygulanan hastaların T-lenfositlerinde Mikronükleus değişiminin araştırılması. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje yürütücüsü (Proje no: 02-011-19), 2002
   • Mikozis Fungoidesli Hastalarda Adenozin Deaminaz Aktiviteleri. Uzmanlık Tezi (Dr. Yılmaz Ulaş). Tez Danışmanı, (TT-03-47), 2003
   • Psoriazisli hastalarda PUVA ve darband UVB tedavilerinin apopitoz üzerine etkileri ve bunun klinik yanıtla ilişkisi. Uzmanlık Tezi (Dr. Ebru Güler), Yardımcı Araştırmacı, (TT-04-25), 2004
   • Vitilligolu hastalarda mikronükleüs sıklığının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Zeynep Süt), Yardımcı Araştırmacı, (SBY-05-09), 2005
   • Mikozis fungoides yama evresi olan hastalarda darband UVB +izotrenoin tedavilerinin apopitioz üzerine etkileri ve bunun yanıtla ilişkisinin karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi (Dr. Nazan Şengün Taşlıdere), Tez Danışmanı, (TT-06-34), 2006 (Devam ediyor).
   • İzotretinoin kullanımının uyku üzerine etkileri Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı (TA-07-04) 2007 (Devam ediyor)
   • Psöriatik artritli hastalarda HPA aksı. Uzmanlık tezi (Dr. Pınar Karabacak), Yardımcı Araştırmacı, (TT-08-622), 2008 (Devam ediyor)

   • Kayseri Medical Chamber
   • Turkish Dermatology Association (Member)
   • Skin and Venereal Diseases Association (Member)
   • Kayseri Dermatology and Venereal Diseases Association (Member of the Board of Directors)
   • Dermatological Surgery Association (Turkey, Founding Member-Board Member)
   • International Society of Dermatologic Surgery
   • European Academy of Dermatology and Venereology (Member)
   • European Pediatric Dermatology

Video