M.D., Lecturer
Ozan UZUNHAN

M.D., Lecturer
Ozan UZUNHAN

Gayrettepe Florence Nightingale Hospital
İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 2016
   Group Florence Nightingale Hospitals
   Pediatric Health and Diseases / Neonatology Specialist

   2014
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
   Neonatology Specialist

   2011 - 2014
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
   Minor - Neonatology

   2011 - 2013
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Pediatrics
   Specialist Physician Representative

   2009
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
   Specialization in Pediatrics

   2005 - 2006
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Pediatrics
   Medical Specialization Student Representative

   2004 - 2009
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
   Specialization in Medicine Pediatrics

   2003
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
   Medical Education

   • 1- Baş F, Darendeliler F, Aycan Z, Çetinkaya E, Berberoğlu M, Sıklar Z, Öcal G, Timirci Ö, Çetinkaya S, Darcan Ş, Gökşen Şimşek D, Bideci A, Cinaz P, Böber E, Demir K, Bereket A, Turan S, Atabek ME, Tütüncüler F, Isbir T, Bozkurt N, Kabataş Eryılmaz S, Uzunhan O, Küçükemre Aydın B, Bundak R. The exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism and response to growth hormone therapy in growth hormone deficiency and Turner syndrome: a multicenter study. Horm Res Paediatr. 2012;77(2):85-93. 
   • 2- Uzunhan O, Törün SH, Somer A, Salman N, Köksalan K. Comparison of tuberculin skin test and QuantiFERON®-TB Gold In-Tube for the diagnosis of childhood tuberculosis. Pediatr Int. 2015 Oct;57(5):893-6
   • 3- Elshana H, Özmen M, Aksu Uzunhan T, Uzunhan O, Ünüvar E, Kılıç A, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M. A tertiary care center's experience with febrile seizures: Evaluation of 632 cases. Minerva Pediatr. 2015 Jun 4   Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler   1- Ayper Somer, Ayça Erkin Çakmak, Bahar Çalışkan, Ozan Uzunhan, Feryal Gün, Nuran Salman, Nezahat Gürler, Tansu Salman, Alaattin Çelik. Lung abcess in childhood: Retrospective analysis of 32 cases. 27th Annual Meeting of The European Society  for Paediatric  Infectious Diseases (ESPID), Brussels, Belgium 9-13 June, 2009,
   • 2- Feyza F. Darendeliler, Firdevs Baş, Nilüfer Bozkurt, Ozan Uzunhan, Zehra Aycan, Ergun Çetinkaya, et al. The exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism and response to growth hormone therapy in growth hormone deficiency and Turner syndrome: a multicenter study. LWPES/ESPE 8th Joint Meeting. New York, N.Y., USA, September 9-12,2009.
   • 3- Ayper Somer, Ozan Uzunhan, Selda Hançerli Törün, Kaya Köksalan, Nuran Salman, Tuğçe Uzunhan, Ensar Yekeler. Comparison of tuberculin skin test and Quantiferon-TB Gold in-tube fort he diagnosis of childhood tuberculosis infection. 31st Annual Meeting of The  European Society  for Paediatric  Infectious Diseases (ESPID), Milan, Italy, May 28- June 1, 2013.

   • Turkish Neonatal Association
   • National Pediatrics Association

Video