M.D., Specialist
Orhan GEREN

M.D., Specialist
Orhan GEREN

  • 1992
   Group Florence Nightingale Hospitals
   Cardiology / Internal Diseases

   1992
   Istanbul University Cardiology Institute
   Specialization Training

   1980
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
   Medical Education

   • Atipik seyirli bir Bruselloz vakası
   • Hipertansiyon, Ateroskleroz, Aritmi, Ekokardiyografi, Girişimsel Kardiyoloji, İç Hastalıkları kongre ve seminerleri
   • Nifedipin ve Prazosin'in kan basıncı ve bazı metabolik parametreler üzerine etkileri
   • Enalapril'in kan basıncı, sol ventriküler duvar kalınlığı ve enjeksiyon fraksiyonu üzerine etkileri    


   • Turkish Internal Medicine Specialist Association
   • Turkish Medical Association
   • Istanbul Medical Chamber

Video