M.D., Lecturer
Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU

M.D., Lecturer
Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU

İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 1992 - 2011
   Vakıf Gureba Training and Research Hospital
   Anesthesia and Reanimation

   1990
   Japan Hokkaido University Clinic
   Anesthesia and Reanimation

   1984 - 1992
   Istinye State Hospital
   Anesthesia and Reanimation

   1981 - 1984
   Istanbul Çapa Faculty of Medicine
   Anesthesia and Reanimation Specialization Training

   1980
   Istanbul University Çapa Faculty of Medicine
   Medical Education

   • 1. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS. "Relationship of difficult laryngoscopy to long-term non-insulin-dependent diabetes and hand abnormality detected using the 'prayer sign,' Br J Anaesth, 91(1), 159-60 (2003) (Editöre mektup)
   • 2. Erden V, Basaranoglu G, Beycan I, Delatioglu H, Hamzaoglu NS."Reproducibility of mini-BAL culture results using 10 ml or 20 ml instilled fluid," Intensive Care Med, 29(10), 1856 (2003) (Editöre mektup)
   • 3. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS., Saitoglu L. "Smoking and postoperative analgesia," Ann Pharmacother, 39(9), 1579-80.Epud 2005 Aug 2. (2005) (Editöre mektup)   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler   1. Erden V, Hamzaoğlu NŞ, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Erkalp K, "Percu Twist yöntemi ile perkütan trakeostomi," Yoğun Bakım Dergisi, 4 (1), 57-60 2004.
   • 2. Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L, "Akromegalili bir olguda anestezik yaklaşım," Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2 (3), 144-145. 2004
   • 3. Erden V, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L."Tek aşamalı dilatatör" ultraperc" ile perkütan dilatasyonel trakeostomi" Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (1), 8-12 2005   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler   1.Hamzaoglu N,Denkel T,Akpir K,Uculas G,Oner C . Atracuriumun intrakranial basinc uzerine etkisi.Tark kongresi1984
   • 2.Hamzaoglu N;Bir olgu nedeniyle Malign Hipertermi krizinde Dantrolen Sodyum tedavisi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni.1991
   • 3.Hamzaoglu N.Celik M.Atracurium Besilat ile suksinil Koliningozici basincina etkisinin karsilastirilmasi.Sisli Etfal hastanesi Tip Bulteni 1991
   • 4.Hamzaoglu N.Morfin yoluyla Postoperatif Agrinin Giderimesi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni1991
   • 5. Delatioğlu H, ErdenV, Kılıççıoğlu B, Hamzaoğlu S.N. Fadıllıoğlu S. "Kist dermoid sakral operasyonlarında intratekal meperidin uygulaması." 2. Ulusal rejyonal anestezi kongresi, 25, İstanbul 1995
   • 6. Kılıççıoğlu B.T,Hamzaoglu NŞ, Erden V, Delatioğlu H."Elective percutaneous dilatational tracheotomy presentation of 42 cases ."7 th International Intensive Care Symposium 152, İstanbul 1995
   • 7. Kılıççıoğlu B.T, Erden V, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Akut böbrek yetmezliği olgularında kontinü arteriovenöz hemofiltrasyon uygulamalarımız," TARK, 435-436, Mersin 1995
   • 8. Erden V. Kılıççıoğlu B.T, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Laparoskopik kolesistektomilerde end tidal CO2 ile PaCO2 nin karşılaştırılması TARK, 500, Mersin 1995

   • Istanbul Medical Chamber
   • Turkish Anesthesiology and Reanimation Association
   • Turkish Intensive Care Association
   • Acupuncture Association

Video