M.D., Spec.
Murat ERTÜRK

M.D., Spec.
Murat ERTÜRK

İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 2010 - 2015
   Private Tınaztepe Hospital
   Cardiovascular Surgery

   2001 - 2002
   Kocaeli University Medical Faculty
   Cardiovascular Surgery Department / Instructor

   2001 - 2010
   Private Ege Health Hospital
   Cardiovascular Surgery

   1999
   Kocaeli University Medical Faculty
   Cardiovascular Surgery Department / Instructor

   1999 - 2000
   Diyarbakır Military Hospital
   Cardiovascular Surgery Clinic / Reserve Officer

   1993
   Dokuz Eylül University Medical Faculty
   Chest, Cardiovascular Surgery Department / Specialization Training

   1991 - 1993
   Manisa No 4 Central Nurlupınar Health Center
   Physician

   1990
   Ege University Faculty of Medicine 
   Medical Education

   • 1- Ö Oto, E Hazan, E Silistreli, M Ertürk, H Çatalyürek, Ü Açıkel. Lung-volume Reduction in Parallel with Coronary Heart Surgery: a Case Report. The Journal of International Medical Research October-November 1998; 26: 266-9
   • 2- Ö Oto, E Silistreli, M Ertürk, F Maltepe. Thoracoscopic guided minimally invasive sugery for giant hydatic cyst: Letter to the editor. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 16 (1999) 1-2
   • 3- K Özışık, M Ertürk. Management of military vascular injuries. The journal of Cardiovascular Surgery 2001; 42: 799-803  
   • Yayınlar
   • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler   1-Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Murat ERTÜRK, Özalp KARABAY, Öztekin OTO. Popliteal Arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 1997; 36(1-2): 79-82
   • 2-Murat ERTÜRK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, Oğuz DİCLE, Ünal AÇIKEL,Öztekin OTO. Akut arteriel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriel by-pass. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Ocak 1998; 6: 41-44
   • 3-Öztekin OTO, Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Nilgün ÖZELSANCAK. Kardiopulmoner by-pass sırasında frenik sinir korunması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 130-3
   • 4-Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO. Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı sonrası görülen Hipertansiyon'un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 190-7
   • 5-Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Erdem SİLİSTRELİ, Fikret MALTEPE, Hasan HEPAĞUŞLAR, Adnan AKÇORAL, Aydanur KARGI, Kıvanç METİN, Özalp KARABAY, Murat ERTÜRK, Hüseyin OKUTAN, Akın TURAN. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Kardioloji Derneği Arşivi Ekim 1998; 26: 446-48
   • 6-Ö Oto, E Hazan, Ü Açıkel, M Ertürk, E Silistreli, H Kazaz Rawitch operasyonu deneyimlerimiz Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 357-361.
   • 7-Ö Oto, E Hazan, M Ertürk, N Sarıosmanoğlu, B Uğurlu, Ü Açıkel, H Çatalyürek. Pediatrik Kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 279-283.
   • 8- Ö Oto, M Ertürk, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, M Türe. PTFE greft ile superior vena cava(SVC) sendromu tedavisi. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6'da basılmak üzere kabul edilmiştir. 
   • 9- O Peker, K Özışık, M Ertürk. İnfektif Endokarditlerde Cerrahi Endikasyonlar. Bursa Tıp Bil Derg 2000; 1-2: 59-61.
   • 10- M Ertürk, K Özışık. Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 2000 C:27 S:3-4: 53-65.
   • 11- K Özışık, M Ertürk, R Oktay Peker, B Kerimoğlu, S Köse. Ateşli Silahlarla Oluşan Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi 2000/1; 23-27
   • 12- B Kerimoğlu, K Özışık, M Ertürk, A Koşar, S Köse. Tietze Sendromunda Cerrahi Tedavinin Yeri. Solunum Hastalıkları 2001; 12: 222-224.
   •  

   • Thoracic and Cardiovascular Surgery Association
   • Turkish Society of Cardiology
   • Vascular Surgery Association
   • Pediatric Cardiology Association
   • European Society of Cardiology
   • Turkish Phlebology Association

Video