M.D., Assoc. Prof.
Muhammed MEHTAR

M.D., Assoc. Prof.
Muhammed MEHTAR

Ataşehir Florence Nightingale Hospital
İstanbul Florence Nightingale Hospital
Kadıköy Florence Nightingale Medical Center
  • 2013
   Istanbul Bilim University
   Child and Adolescent Mental Health / Founder

   2013
   Şişli Florence Nightingale Hospital
   Child and Adolescent Mental Health and Diseases

   2009
   Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
   Specialization Training

   2001
   Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine
   Medical Education

  • Articles Published in International Refereed Journals

   • Mehtar M, Ucok A. “Double incontinence associated with clozapine,” The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry, 9 (2): 148 (2007).
   • Mehtar M, Mukaddes NM. “Posttraumatic Stress Disorder in individuals with diagnosis of Autistic Spectrum Disorders,” Research in Autism Spectrum Disorders, 5 (1): 539-546 (2011).
   • Hergüner S, Demir F, Mehtar M, Tüzün U. Phenytoin induced tic disorder. 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), September 2005, Istanbul, Turkey.
   • Mehtar M, Mukaddes NM. Posttraumatic Stress Disorder in a nonverbal Child with Autistic Disorder. 3rd International Neurodevelopmental Psychiatric Meeting, September 2006, Istanbul, Turkey.
   • Mehtar M, Hergüner S, Mukaddes NM. SSRIs for Masturbatory Behavior in Pervasive Developmental Disorders patients. 3rd International Neurodevelopmental Psychiatric Meeting, September 2006, Istanbul, Turkey.
   • Kıvrak Tihan A., Bıkmaz S., Berkol T., Mehtar M., Tekin K., Kayır A. Conflict With Traditional Sexuality: How To Treat Vaginismus In Therapy Groups?. 17th Congress International Association for
Group Psychotherapy and Group Processes (I.A.G.P.), August 2009, Rome, Italy.
   • Mehtar M, Mukaddes NM. Posttraumatic Stress Disorder in individuals with diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. 10th Annual International Meeting for Autism Research (IMFAR), May 2011, San Diego, California, United States.
   • Mehtar M., Yıldız M., Demir M. Stepsibling Incest Resulting In Pregnancy And Delivery: A Case Report. 22nd Congress of The International Academy of Legal Medicine (IALM), July 2012, Istanbul, Turkey.
   • Kıvrak Tihan A., Berkol T., Mehtar M., Kayır A. Vajinismus Grup Psikoterapisi Sürecinde Sosyokültürel ve Geleneklerle ilgili Özellikler. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII Ulusal Kongresi, Kasım 2008, Istanbul, Türkiye.
   • Seyhan B., Seyhan Ö.F., Özner Fatih M., Akkaya H., Mehtar M. Çocuk Cinsel İstismarında Paraplejik Sanık: Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Kasım 2013, Ankara, Türkiye.
   • Yazıcı M.B., Kaçmaz B., Perçin A., Malkoç B., Mehtar M., Canaz H. Denver Testinin Down Sendromlu Çocukların Klinik Takibindeki Yeri. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
   • Mehtar M. ve Öztürk M., ‘‘Çocuk İstismar ve İhmalinin Oluşturduğu Ruhsal Sorunlar’’, Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı El Kitabı, ed. M. Öztürk, 125-141, Çocuk Vakfı Yayınları: 85, Yayın Dizisi: 10, Istanbul, 2011.

   • Turkey Child and Adolescent Psychiatry Association
   • Psychiatric Association of Turkey
   • Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatic Medicine Association
   • Medical Association of Turkey
   • Lebanese Medical Association 

Video