M.D., Lecturer
Hilal KIZILDAĞ

M.D., Lecturer
Hilal KIZILDAĞ

Göktürk Florence Nightingale Medical Center
  • 2020
   Göktürk Florence Nightingale Medical Center
   Child Health and Diseases

   2017 - 2018
   Private Bayrampaşa Kolan Hospital
   Pediatric Health and Diseases

   2016 - 2017
   Çorlu State Hospital
   Child Health and Diseases

   2014
   İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital
   Child Health and Diseases / Specialization

   2009
   İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine
   Specialization Training

   2009 - 2014
   Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital

   • “Ailesel Akdeniz Ateşi ile İzlenen Hastalarda Hastalık Ağırlık Skorlarına Göre Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi”
   • Tıpta Uzmanlık Tezi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 2014, İstanbul/ Türkiye
    1. Saglam Y, Kizildag H, Toprak G, Alp NB, Yalcinkaya EY: Prevalence of vitamin D insufficiency in children with forearm fractures. Journal of Pediatric Orthopaedics 06/2017; DOI: 10.1302/ 1863-2548.11.160008
   • 1. Yasa Olcay , Ergüven Müferet, Kızıldağ Hilal, Gülçin Neslihan (2014). Aşı Enjeksiyonuna Bağlı Nadir Bir Vaka: Myozitis Ossifikans. 50. Türk Pediatri Kongresi, ( Poster) ( P-108)
    1. Kızıldağ Hilal, Ergüven Müferet (2014). Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Hastalık Ağırlık Skorlarına Göre Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi. 2. Çocuk Romatoloji Kongresi, ( Poster) (P-086)
    1. Dedeoğlu Hilal, Güven Ayla, Büyükkayhan Derya, Kes Gülşen, Dursun Fatma, Hancılı Suna, Mungan Akın Ilke, Sevük Özümüt Sibel, Katipoğlu Hidayet, Metin Fazilet (2013). Persistan hipoglisemi nedeniyle hospitalize edilen olguda Beckwith Wiedeman Sendromu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223270)
    1. Yasa Olcay, Ergüven Müferet, Dedeoğlu Hilal, Ersoy Gizem ( 2013). Varicella Zoster Enfeksiyonunun Nadir Bir Nörolojik Komplikasyonu: Ramsay Hunt Sendromu ( 2 olgu). 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi ( Poster) (P-089)
   •  

   • Turkish Medical Association 

Video