M.D., Prof.
Emel GÜNGÖR

M.D., Prof.
Emel GÜNGÖR

Gayrettepe Florence Nightingale Hospital
İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 2000
   S.B. Ankara Numune Training and Research Hospital
   Dermatology and Venereal Diseases Clinic
   Specialist

   1989
   Hacettepe University
   Faculty of Medicine

   • Güngör E, Kalkan G, Akbay G, Tiftikçioğlu YÖ, Astarcı M, Ekşioğlu M. Pilomatricoma with a bullous appearance or secondary anetoderma involving a pilomatricoma? Hong Kong J Dermatol Venereol 2012; 20: 175-8.
   • Balta I, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Yetişir F, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M. Cutaneous metastases of rectal mucinous adenocarcinoma mimicking granuloma inguinale. Intern Med 2012; 51(17): 2479-81.
   • Borman P, Tuncay F, Kocaoğlu S, Okumuş M, Güngör E, Ekşioğlu M. The subclinic autonomic dysfunction in patients with Behçet's Disease: an electrophysiological study. Clin Rheumatol 2011;31(1):41-7.
   • Kalkan G, Akbay G, Güngör E, Eken A, Özkaya O, Kutzner H, Ekşioğlu M. A case of classic Kaposi sarcoma in an 11-year-old male. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2011;77(6):730.
   • Görpelioğlu C, Güngör E, Allı N. Is prolactin involved in etiopathogenesis of psoriasis? Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 2008; 22(9): 1135-1136.
   • Kargı E, Akduman D, Güngör E, Deren O, Albayrak L, Erdoğan B. Primary extremity actinomycosis causing osteomyelitis of the hand. Plast Reconstr Surg 2003; 112(5): 1495-1497.
   • Kargı E, Güngör E, Verdi M, Kulaçoğlu S, Erdoğan B, Allı N, Altınkaya SA. Atypical fibroxanthoma and metastasis to the lung. Plast Reconstr Surg 2003; 111(5): 1760-2.
   • Kargı E, Güngör E, Tuncel A, Allı N, Erdoğan B. Bowenoid papulosis. Ann Plast Surg 2003; 50(1): 109-10.
   • Gür-Toy G, Güngör E, Artüz F, Aksoy F, Allı N. Prurigo pigmentosa. International  Journal of  Dermatology 2002; 41(5): 288-291.
   • Kargı E, Güngör E, Aslan G, Erdoğan B. Epidermoid carcinoma in cutaneous leishmaniasis scar. Annals of Plastic Surgery 2001; 46(6): 657-658.
   • Güngör E, Allı N, Çomoğlu S, Çömçüoğlu C. Phenytoin hypersensitivity syndrome. Neurological Science 2001; 22(3): 261-5.
   • Güngör E, Cirit A, Allı N, Karakayalı G, Gür G, Artüz F. Prevalence of hepatitis C virus antibodies and cryoglobulinemia in patients with leukocytoclastic vasculitis. Dermatology 1999; 198: 26-28.
   • Karakayalı G, Güngör E, Lenk N, Gür G, Kaçar A, Allı N. Neurofibromatosis and cutaneous melanoma. Coincidence or association? Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 1999; 12(2): 190-192.
   • Karakayalı G, Lenk N, Güngör E, Gür G, Allı N. Twenty-nail dystrophy in monozygotic twins. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 1999; 12(2): 192-193.
   • Güngör E, Artüz F, Allı N, Lenk N, Karakayalı G. Ulcerative sarcoidosis (a case report). Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 1999; 12(1): 78-79.
   • Güngör E, Karakayalı G, Allı N, Artüz F, Lenk N. Penile pyoderma gangrenosum. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 1999; 12(1): 59-62.
   • Allı N, Karakayalı G, Güngör E, Kulaçoğlu S, Erdoğan S. Multiple glomus tumors. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 1998; 11(3): 262-263.
   • Allı N, Güngör E, Karakayalı G, Lenk N, Artüz F.  The use of cyclosporin in a child with generalized pustular psoriasis. British  Journal of  Dermatology  1998; 139(4): 754-755. 
   • Güngör E, Aköz T, Karakayalı G, Artüz F, Erdoğan B, Allı N. Epitheloid sarcoma. A confusing rare tumor on the hand.  Plastic and  Reconstructive  Surgery 1998; 102 (3): 925-926.
   • Karakayalı G, Lenk N, Allı N, Güngör E, Artüz F. Itraconazole therapy in lymphocutaneous sporotrichosis: A case report and review of the literature. Cutis 1998; 61(2): 106-107.
   • Artüz F, Allı N, Lenk N, Güngör E. Purple erythematous plaques on the face and left arm. Chromomycosis. Archives of  Dermatology  1997; 133: 1027-1032.
   • Allı N, Güngör E. Keratitis, ichthyosis and deafness (KID) syndrome. International  Journal of  Dermatology 1997; 36(1): 37-40.
   • Güngör E, Allı N, Artüz F, Lenk N. Febrile ulceronecrotic Mucha-Habermann’s disease. International  Journal of  Dermatology 1996; 35(12): 895-896.
   • Allı N, Güngör E, Artüz F. Perforating pilomatricoma. Journal of  American Academy of  Dermatology 1996; 35(1): 116-118.
   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
   • Aydıngöz İE, Güngör E, Çetin ED. Papüler akantolitik diskeratoz: eski bir antite yeni bir yerleşim. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 16-20 Kasım 2011, Ankara.
   • Çınar Ü, Güngör E, Borman P, Erdem R, Ekşioğlu M. Romatoid artrit hastalarının deri bulgularının değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2010, Antalya.
   • Onur İ, Güngör E, Astarcı M, Ekşioğlu M, Üstün H. Meme başında pigmente pagetoid Bowen Hastalığı. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 6-10 Kasım 2007, Ankara.
   • Serel Bİ, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Çaydere M, Üstün H,  Güngör E, Ekşioğlu M. Bowen Hastalığı: bir olgu sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, Belek-Antalya.
   • Çınar Ü, Yüksel N, Baykır M, Oksal A, Güngör E, Ekşioğlu M. Liken striatusta topikal pimekromilus tedavisi. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, Belek-Antalya.
   • Karabulut AA, Vahaboğlu G, Ölger z, Heper AO, Kahraman MC, Güngör E, Ekşioğlu HM. Marfan sendromlu bir olguda gelişen Henoch-Schönlein purpurası. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, Belek-Antalya.
   • Özkaya Ü, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Karadağ AS, Güngör E, Astarcı M, Yalvaç I, Ekşioğlu M. Bir olgu sunumu: Jüvenil ksantogranülom. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2005, Ankara.
   • Güngör Ş, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M. Bir unilateral nevoid telenjiektazi olgusu. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2005, Ankara.
   • Güngör Ş, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M, Üstün H. Bir dermatofibrosarkoma protuberans olgusu. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2005, Ankara.
   • Özlük E, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M. Akkiz perforan dermatoz ve diyabetes mellitus: Bir olgu sunumu. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2005, Ankara.
   • Karabulut AA, Yavuzer K, Güngör E, Pulat H, Ekşioğlu M. Atipik klinik sergileyen bir pilomatrikoma olgusu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir. 
   • Güngör Ş, Akbay G, Pulat H, Güngör E, Ekşioğlu M. Bir verrüköz karsinomlu olgu sunumu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir.
   • Baykır M, Güngör E, Karabulut AA, Üstün H, Ekşioğlu M, Kalkan G, Astarcı M. Siringokistadenoma papilliferum: olgu sunumu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir.
   • Baykır M, Güngör E, Yavuzer K, Astarcı M, Bayız Ü, Ekşioğlu M. Lipoid proteinozis: olgu sunumu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir. 
   • Yavuzer K, Yüksel N, Güngör E,  Ekşioğlu M. Ehlers Danlos sendromlu bir çocuk vaka. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir. 
   • Karabulut AA, İzol Seral BS, Taşkın S, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M, Üstün H. Romatoid artritli bir hastada zengin deri bulguları ve tanısal önemleri. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir. 
   • Yavuzer K, Güngör E,  Ekşioğlu M, Üstün H. Akral yerleşimli akkiz kutis laksa. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir.
   • Karabulut AA, İzol Seral B, Güngör E,  Ekşioğlu M, Astarcı M, Üstün H. Pemfigus foliyaseuslu hastada Kaposi’nin variselliform erüpsiyonu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir.
   • Karadağ AS, Vahaboğlu G, Güngör E,  Ekşioğlu M, Üstün H. Akral persistan papüler musinozisli bir olgu sunumu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2004, Çeşme-İzmir. 
   • Karabulut A, Güngör E, İzol B, Şensoy E, Ekşioğlu M. Loratadin almakta olan pemfigus vulgarisli hastada gözlenen bradikardi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 2003, Ankara.
   • Karabulut AA, Burakgazi AS, Güngör E, Astarcı M, Ekşioğlu M. Familyal kutanöz kollejenoma tipi konnektif doku nevüsü. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 2003, Ankara.
   • Karabulut AA, Güngör E, Yavuzer K, Ekşioğlu M, Turgut A. Siklosporin-A tedavisi altındaki psoriazisli hastada gelişen tek taraflı benign meme hiperplazisi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 2003, Ankara.
   • Güngör E, Karabulut AA, Ekşioğlu M. Komedonal aknede ‘light’ koterizasyon. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 2003, Ankara.
   • Yıldırım İ, Güngör E, Çoşkun Ü, Ekşioğlu M. Psoriazis vulgarisin tanı ve tedavisinin takibinde yüzeyel doku ultrasonografisi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 2003, Ankara.
   • Güngör E, Karabulut AA, Astarcı M, Ekşioğlu M. Hipopigmente mikozis fungoides. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 2003, Ankara.
   • Güngör E, Karabulut AA, Astarcı M, Ekşioğlu M. Porokeratozis Mibelli benzeri mikozis fungoides. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 2003, Ankara.
   • Polat M, Güngör E, Üstün H, Ekşioğlu M. Bir Wells sendromu olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapadokya.
   • Karadağ A, Güngör E, Gönültaş M, Ekşioğlu M. Karbamazepine bağlı hipersensitivite sendromu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapadokya.
   • Karabulut A, Güngör E, Kulaçoğlu S, Ekşioğlu M. Pigmente purpurik dermatit benzeri mikozis fungoides: bir olgu sunumu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapadokya.
   • Polat M, Güngör E, Pulat H, Oksal A, Ekşioğlu M. Bir dizhidrotik büllöz pemfigoid olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapadokya.
   • Yıldırım İ, Güngör E, Özer E, Oksal A, Ekşioğlu M. Penisilaminle indüklenen bir pemfigus foliyaseus olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapadokya.
   • Güngör E, Yıldırım İ, Karabulut A, Çaydere M, Çavuşoğlu T, Alikaşifoğlu A, Ekşioğlu M. Goltz sendromu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapadokya.
   • Çömcüoğlu C, Güngör E, Allı N. Psoriazis etyopatogenezinde prolaktinin rolü. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2000, Belek, Antalya.
   • Gür G, Güngör E, Artüz F, Aksoy F, Allı N. Prurigo pigmentoza. XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 1999, Ankara.
   • Bilen F, Güngör E, Artüz F, Allı N, Karakayalı G. Kutanöz lökositoklastik vaskülitte IgA sınıfı antikardiyolipin antikorları. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1998, Kuşadası-İzmir .
   • Güngör E, Artüz F, Karakayalı G, Lenk N, Allı N. BCG aşı skarında gelişen bir lupus vulgaris olgusu. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1998, Kuşadası-İzmir.
   • Karakayalı G, Güngör E, Aköz T, Allı N. Eruptif vellus kıl kisti. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1998, Kuşadası-İzmir .
   • Akçaba S, Güngör E, Allı N, Lenk N. Moniletriks ( Olgu Sunusu ). XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1996, Antalya.
   • Artüz F, Allı N, Lenk N, Karakayalı G, Güngör E. Pyoderma gangrenozumu olan bir Behçet hastasında siklosporin tedavisi. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1996, Antalya.
   • Cirit A, Güngör E, Allı N, Lenk N. Pseudoksantoma elastikum (Olgu Sunusu). XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1996, Antalya.
   • Dizman G, Güngör E, Allı N, Artüz F, Dengiz N. Elastozis perforans serpiginoza ( Olgu Sunusu ). XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1996, Antalya.
   • Karakayalı G, Lenk N, Allı N, Güngör E, Artüz F. Lenfokütanöz sporotrikozda itrakonazol tedavisi. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1996, Antalya.
   • Lenk N, Deniz N, Artüz F, Güngör E, Allı N. Diabetik bir hastada akrodermatitis kontinua, liken planus ve vitiligonun birlikteliği. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1996, Antalya.
   • Allı N, Güngör E, Gürbüz Ö, Artüz F, Kural G. Akne rozasea hastalarında kuru göz insidansının Schirmer testi ile tayini. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1996, Antalya.
   • Lenk N, Artüz F, Güngör E, Allı N, Karakayalı G. Juvenil dermatomyozit. 1. Çukurova Dermatoloji Günleri 1996, Adana.
   • Allı N, Güngör E, Artüz F, Çoban Ö. Wegener Granülomatozisi (Olgu Sunusu). XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1994, İzmir.

   • European Academy of Dermatology and Venereology
   • Turkish Dermatology Association
   • Skin and Venereal Diseases Association
   • Ankara Skin and Venereal Diseases
   • Association 
   • Dermatooncology Association Dermatoimmunology Association
   • Geriatrics Association

Video