R.D.
Gül TATAR

R.D.
Gül TATAR

İstanbul Florence Nightingale Hospital
Special Interest
 • Diabetes
  • 2018-2020
   Okan University Institute of Health Sciences
   MA in Nutrition and Dietetics

   2010-2014
   Istanbul Science University
   Nutrition and Dietetics Department 3rd

   2008-2010
   Uludag University
   Department of Food Technology (Graduated with High Honor Certificate)


  • Articles Published in International Refereed Journals

   • Derleme: Pediyatrik Konjenital Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyonda Anestezik Yaklaşım Zeliha TUNCEL , Şefika Türkan KUDSİOĞLU , Zuhal AYKAÇ  GKDA Derg 19(1):2-9, 2013
   • Derleme: Mitral Kapak Onarım Cerrahisinin İntraoperatif Transözefageal Ekokardiografi İle Değerlendirilmesi T Kudsioğlu, Z TUNCEL    GKDA Derg 17(3):55-63,2011
   • Olgu Sunumu: Fallot Tetrolojisi Tamirinden Sonra Görülen Aort Yetmezliğinin Değerlendirilmesinde İntraoperatif Transözefageal Ekokardiyografinin RolüTürkan KUDSİOĞLU , Zeliha TUNCEL , Filiz COŞKUN , Nihan YAPICI , Numan AYDEMİR ,Buğra HARMANDAR , Zuhal AYKAÇ GKDA Derg 18(1):18-21, 2012 doi:10.5222/GKDAD.2012.018

Video