M.D.
Diğdem Beğendi

M.D.
Diğdem Beğendi

Göktürk Florence Nightingale Medical Center
İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 2019
   Akdeniz University
   Ophthalmology 

   2013
   Istanbul Bilim University
   Faculty of Medicine

   2013
   Istanbul Bilim University
   Faculty of Medicine

  • Duranoglu Y., Begendi D. Isolated Medial Rectus Muscle Laceration After Bird Strike.  Eur J Ophthalmol. 2021 Jul 27:11206721211035631.

   Begendi D. , Duranoglu Y. Konjenital Katarakt Cerrahisinde Temel Prensipler ve Göz İçi Lens Seçimi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2018;27(3):218-30 

   Yucel İ. ,Begendi D. Glokom Tedavisinde Yeni İlaçlar. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 
   2019;28(3):189-97 

   Duranoglu Y., Begendi D. Beyaz Kataraktlarda Cerrahi Tedavi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. (Yayın aşamasında)

   Begendi D. , Ozcan M, Duranoglu Y , Anizometropik Ambliopik Olguların Ambliop ve Sağlıklı 
   Gözlerinde Biometrik Ölçümler ve Makula Volümü Değerlerinin Karşılaştırılması , TOD 52.Ulusal Kongre, Antalya 2018

   Begendi D. , Ozcan M, Duranoglu Y , İnfan`l Ezotropya Tedavisinde Modifiye Hang Back 
   Tekniği ile Uygulanan Bimedial Geriletme Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 39.Kış Sempozyumu, 
   Antalya, 2018 

   Ayaz Y, Beğendi D, Apaydın K. C., Üveitli Olgudan Nörosifiliz Tanısına Ulaşmak , TOD 39.Kış Sempozyumu, Antalya, 2018

  • Turkish Ophthalmology Association

Video