M.D.
Alptekin ŞEN

M.D.
Alptekin ŞEN

Gayrettepe Florence Nightingale Hospital
İstanbul Florence Nightingale Hospital
  • 1995
   Gülhane Training and Research Hospital
   Master's

   1987
   Ankara University 
   Undergraduate

  • Hepato-gastroneterologyVolume :49 2002 :Histolologicalparameters in non –neoplasticendoscopicmucosalbiopisies. (P 329 )
   Hepato-gastroneterologyVolume :49 2002: Etiologyandoutcomes of patientswithacuteuppernonvariciealgastrointestinalbleeding (P294) 
   Hepato-gastroneterologyVolume :49 2002 : Gastricepithelialdysplasia :correlationwithhistopathologicalparameters of chronicgastritis .(P334)
   GUT an internationaljournal of gastroenterologyandhepatologyVolume :5 :Absence of helicobacterpyloriinfection in patientswithduodenalpepticulcer ( 10.17 ) 
   GUT an internationaljournal of gastroenterologyandhepatologyVolume :5:Epithelial dysplasiaandHelicobacterpyloristatus in gastricendoscopicbiopsies (9.22) 
   GUT an internationaljournal of gastroenterologyandhepatologyVolume :5: Prevalance of Helicobacterpyloriinfection in patientswithduodenogastricreflux. (7.26) 
   GUT an internationaljournal of gastroenterologyandhepatologyVolume :5: Association of Helicobacterpyloriinfection in gastroesophegealrefluxdisease. (11.15)
   Hücre Bloklama Yönteminin histokimyasal ve immunhistokimyasal tanıya katkısı ( Tez konum : 1997 Patoloji kongresi poster sunumu )
   Tiroidin Occultpapillerkarsinomu ve İİAB (Olgu sunumu :2001 patoloji kongresi ) 

Video